Banner

Lobbyvirksomhet og samfunnskontakt

Fredag 08. mars 2019 kl. 09:15 - 12:15
Auditorium E på Høgskolen i Innlandet - Lillehammer
Pris: Gratis (medlem)

Program

  • 0915: Velkommen! Anders Lindstad, fagansvarlig årsstudium kommunikasjonsrådgivning ved Høgskolen i Innlandet
  • 0925-1010: Lobbyvirksomhet sett fra politikerens side - Tor André Johnsen, stortingspolitiker og medlem av transport og kommunikasjonskomiteen
  • 1010-1050: Hvorfor er rikspolitikk viktig for Innlandet, og hva gjør NHO for å påvirke politiske beslutninger -  Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet       
  • 1100-1140: Strategisk kommunikasjon i en politisk virksomhet: Slik jobbet vi med politiske saker i Oppland fylkeskommune – Kathrine Lunde Solbraa, tidl kommunikasjonsrådiger Oppland Fylkeskommne, nå rådgiver i Tur.digital
  • 1140-1215: Diskusjon: hva skal til for at Innlandet skal lykkes med politisk påvirkning?

Avslutning, spørsmål og diskusjon.

Velkommen!

Pris medlemmer
Gratis