Banner

Omprofilering – riktig eller gal strategi?

Torsdag 26. sep. 2019 kl. 09:00 - 11:30
Tingsalen, Fylkeshuset i Hamar (Parkgata 64)
Pris: Gratis (medlem) , 450 (ikke-medlem)

På dette formiddagsseminaret byr Kommunikasjonsforeningen i Innlandet på praktiske erfaringer med en av de meste omtalte omprofileringene her til lands - overgangen fra NSB til Vy. Du får også innblikk i et lokalt eksempel, med fusjonen til Høgskolen i Innlandet. Verdien av omprofileringer blir satt under lupen av høgskolelektor Dag Inge Fjeld.


Reisen fra NSB til Vy – vysjoner til glede og besvær

Da det tradisjonsrike NSB annonserte at det skiftet navn til Vy våren 2019, lot ikke reaksjonene vente på seg. Alle ville ha en mening om omprofileringen, og både i tradisjonelle og sosiale medier stormet det i ukesvis. Alt fra politikere og professorer til hytteutbyggere hadde formeninger om navnet og skiftet. Men intensjonen bak var ikke å bytte navn på en godt etablert virksomhet, men å begynne reisen fra et togselskap til en innovativ mobilitetsaktør.

Elin Myrmel-Johansen er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy. Hun var sentral i ledelsen av både planleggingen og gjennomføringen av omprofileringen, hvor både kommunikasjons-, markeds- og strategiavdelingen jobbet tett sammen. Gjennom sitt foredrag vil hun gi oss innblikk i en av de største omprofileringene i Norge i nyere tid – samt utfordringene og mulighetene dette bød på.


Jakten på en identitet

I 2017 ble høgskolene i Lillehammer og Hedmark fusjonert og Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert. Om alt går etter planen så får HINN universitetsstatus i løpet av høsten. I denne perioden har høgskolen jobbet offensivt med profilering hvor blant annet utvikling av en ny visuell identitet har stått sentralt. Kommunikasjons- og markedsdirektør Frode Skår ved HINN vil gi oss innblikk i hvordan høgskolen har jobbet med identitetsbygging for å skape en felles kultur som forhåpentligvis resulterer i universitetsstatus.

Frode Skår har en lang karriere som kommunikatør. Han var ansvarlig for kommunikasjon i et av Forsvarets største omstillingsprogram Argus, deretter jobbet han noen år som kommunikasjonsrådgiver i Hedmark fylkeskommune før han i 2007 kom til Høgskolen i Hedmark.


Virkemiddel i omprofilering og merkevarebygging

«Uoverenstemmelser og pussigheter er undervurdert som virkemiddel i omprofilering og merkevarebygging. Konsensus og modernitet er overvurdert». Det er tittelen på innledningen fra høyskolelektor Dag Inge Fjeld.

Dag Inge Fjeld har arbeidet som analytiker, kommunikasjonsrådgiver og foreleser siden 1995. Han har vært innom flere byrå, blant andre Bates, JWT og PHD Network. I dag er han høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania hvor han er emneansvarlig for reklame og visuell kommunikasjon. Han er også partner i byrået BTF Innsikt.

Foto: Vy

Pris medlemmer
Gratis
Pris Ikke-Medlemmer
450