Kommunikasjonsfrokost hos Konkurransetilsynet

Torsdag 14. feb. 2019 kl. 08:00 - 10:00
Konkurransetilsynet, Zander Kaes gate 7, Bergen
Pris: Gratis (medlem)

Hvordan når vi en ubevisst målgruppe?

Mange av oss som jobber med kommunikasjon har ofte et behov for å formidle innhold som målgruppen ikke umiddelbart er opptatt av – men som det er viktig å få formidlet. Kjennskap til konkurranselovgivning og praktisering av denne er kanskje ikke det som står høyest på agendaen for bedriftsledere i en travel hverdag. At kjennskapen til konkurranselovgivningen er lav er også dokumentert gjennom en undersøkelse som Konkurransetilsynet gjennomførte i fjor vinter.

Vi i kommunikasjonsavdelingen i Konkurransetilsynet vil vise hvordan vi har tatt tak i denne utfordringen gjennom blant annet iverksettelse av et målgruppeprosjekt og vise hvordan en kan nå målgruppen gjennom ulike informasjonskampanjer. Målet er langt fra være nådd enda, men vi vil vise hvordan vi tenker strategisk for å nå en ubevisst målgruppe.

Frokost fra 0800-0830

Faglig program fra 0830-1000

Pris medlemmer
Gratis