Årsmøte Innlandet

Onsdag 27. feb. 2019 kl. 17:00 - 20:00
PARK, Grønnegata 83, 2317 Hamar
Pris: Gratis (medlem)

Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen for Innlandet!

1. Konstituering

a. Godkjenning av innkallingen

b. Valg av ordstyrer

c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

2. Årsberetning og regnskap

3. Aktivitetsplan for kommende år

4. Innkomne forslag – må sendes til kate.langsethagen@gmail.com innen 20.februar.

5. Valg

a.       Leder, to styremedlemmer og ett varamedlemmer er på valg. Valgkomiteen presenterer sin innstilling

b.      Valgkomité 2020

19.02.2019
Mannheimer, Rådhusgaten 2, 3. etasje
26.02.2019
Inspiria Science Center, Grålum