Årsmøte i Kommunikasjonsforeningen Hordaland – Sogn og Fjordane!

Tirsdag 19. feb. 2019 kl. 18:30
Mannheimer, Rådhusgaten 2, 3. etasje
Pris: Gratis (medlem)

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen Hordaland - Sogn og Fjordane. Etter møtet går vi sammen til Kommunikasjonspils på Muskedunder.

Medlemmer av Norsk kommunikasjonsforening har stemmerett på årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må i henhold til retningslinjene sendes styret senest 14 dager før møtet. Saksdokumenter sendes ut til medlemmer senest én uke før årsmøtet.

I henhold til retningslinjene skal årsmøtet behandle følgende saker:

1. Konstituering

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent og to representanter til å signere protokollen

2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Aktivitetsplan 2019
5. Valg
6. Innkomne forslag
7. Eventuelt

26.02.2019
Inspiria Science Center, Grålum
27.02.2019
Linken møtesenter, Sykehusvegen 23, Tromsø