Banner

Kommunikasjon i endring

Torsdag 03. mai 2018 kl. 11:45
Høgskolen i Innlandet, Campus Lillehammer
Pris: Gratis (medlem)

Vi inviterer til medlemsmøte i samarbeid med kommunikasjonsstudiet ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

Begrenset plasser, bindende påmelding innen 1. mai. 


Program

12.00-12.50

Christian Brosstad: Digitalisering og robotisering – Endringer i samfunnet og forbrukeratferd endrer kravene til hvordan ulike virksomheter kommuniserer. Hva betyr det for oss som jobber med kommunikasjon?

 
Christian er direktør for kommunikasjon og digitalte tjenester i Forbrukerrådet. Forbrukerrådet har høstet flere priser for sitt PR-arbeid, og Christian er blant landets mest populære foredragsholdere om temaet.


12.55-13.50

Astrid Bugge Mjærum: Endringskommunikasjon i en virksomhet alle har et forhold til og mange har en mening om. 

Astrid er viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet. Sykehuset Innlandet er en av innlandets største virksomheter, og en rekke interessenter – både interne og eksterne – har sterke meninger.


1405-1500

Arve Sjølstad: Internkommunikasjon i en organisasjonsutviklingsprosess – sett med kommunikasjonsøyne

Arve er fagansvarlig for internkommunikasjon i Norsk Tipping.


1500-1550

Marte Goplen: Bedre sammen!

Kommunikasjonsarbeid når man skal slå sammen to sterke aktører, fra to fylker, med seks lokasjoner, nesten 1000 ansatte og over 13000 studenter.

Marte jobber i kommunikasjonsavdelingen på Høgskolen i Innlandet og drev blant annet fusjonssiden www.fusjoninnlandet.no.

Pris medlemmer
Gratis