Banner

Nettkurs: Strategisk planlegging, måling og evaluering av kommunikasjon

Mandag 15. mars kl. 13:00 - Tirsdag 23. mars kl. 12:00
Digitalt
Pris: 6450 (medlem) , 8450 (ikke-medlem)

KURSHOLDER
Factbox image

Svein Inge Leirgulen
Svein Inge jobber som kommunikasjonsdirektør for Tekna.

Vis verdien av arbeidet du gjør

På dette kurset lærer du hvordan du kan planlegge strategisk, sette opp målekriterier og knytte dette direkte til hva organisasjonen ønsker å oppnå. Som grunnlag brukes Barcelonaprinsippene 3.0 og AMECs integrerte rammeverk. Du får forståelse for hvordan kommunikasjonsstrategien kan tilpasses med smarte mål, bedre planlegging, standardiserte evalueringer og rapportering til ledelsen. Vi kombinerer teori og metodikk med praktiske og realistiske øvelser.

Sentrale emner: 

  • Hvordan oversette virksomhetsstrategien til kommunikasjonsstrategi gjennom bruk av målhierarki og smarte målsettinger
  • Hvordan bruke AMECs integrerte rammeverk for måling og evaluering
  • Hvordan synliggjøre verdien av kommunikasjonsarbeidet

Læringsmål: 

Du lærer å bruke et metodisk rammeverk på norsk som er effektivt for å planlegge og synliggjøre effekten av kommunikasjonsarbeidet.

Målgruppe:

Alle kommunikatører i både privat og offentlig sektor. 

Tidspunkter:

Mandag 15. mars, 13:00 - 16:00

Tirsdag 16. mars, 09:00 - 12:00

Mandag 22. mars, 13:00 - 16:00

Tirsdag 23. mars, 09:00 - 12:00

Kurset har et omfang på 12 timer, som er delt opp i fire digitale samlinger. Dersom du melder deg på ber vi deg delta på alle samlingene.

Pris medlemmer
6450
Pris Ikke-Medlemmer
8450