Banner

Politisk påvirkningsarbeid i praksis

Torsdag 23. april 2020 kl. 09:00 - 16:00
Kommunikasjonsforeningens lokaler, Brugt. 19, Oslo.
Pris: 4900 (medlem) , 6900 (ikke-medlem)

Kursholder
Factbox image

André Kolve seniorrådgiver, Gambit H+K Strategies

André kom til Gambit H+K etter å ha vært statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet. André har også flere års erfaring som politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

Etter at FrP forlot regjeringskontorene, har maktbalansen mellom Stortinget og regjeringen endret seg. Norge styres igjen av en mindretallsregjering, og Stortinget er blitt en viktigere arena for forhandlinger og politiske dragkamper mellom posisjon og opposisjon. Hvordan skal man fremme et budskap ovenfor politikere?

Kurset gjennomgår prinsippene og metodikk for politisk påvirkning og viser hvordan politikere tenker og tar beslutninger. Man vil også gjennomgå relevante caser og la kursdeltakerne arbeide med praktiske oppgaver. Fra denne kursdagen vil kursdeltakerne få med seg praktiske og nyttige verktøy tilbake til sitt arbeidssted.

Sentrale emner:

  • Hvordan tenker politikere?
  • Den politiske saksgangen og når kan man påvirke?
  • Hva påvirker politikerne og hvilke argumenter de legger til grunn?
  • Tips til hvordan du kan påvirke politikerne
  • Planlegging og gjennomføring av politisk påvirkning
  • Gjennomgang av metodikk, verktøy og praktiske eksempler
  • Arbeid med praktiske oppgaver

Kursholder
Factbox image

Anders Bergsaker, seniorrådgiver i Gambit H+K

Anders har vært rådgiver for partilederen i Venstre, politisk rådgiver for administrerende direktør i NHO, byrådssekretær for byutvikling i Oslo og general sekretær for Unge Venstre.

Læringsmål:

Deltagerne skal gjennom kurset lære seg sentrale prinsipper for påvirkningsarbeid og selv bli bedre i stand til å driver politisk påvirkning.

Målgruppe:

Alle kommunikatører som har behov for, eller ønsker, økt kunnskap om det å jobbe mot politiske beslutningstakere på både nasjonalt og lokalt nivå.

Pris medlemmer
4900
Pris Ikke-Medlemmer
6900