Banner

Krisekommunikasjon

Onsdag 13. mai kl. 08:30 - Torsdag 14. mai kl. 16:30
Brugata 19, Oslo
Pris: 9400 (medlem) , 11400 (ikke-medlem)

Kriser kan oppstå når du minst venter det og for å være forberedt trenger man både teori og praksis. Hvordan skal man snakke med egne ansatte i en krise? Hvordan forholder man seg til myndighetskontakter og andre interessenter? Dette kurset er for deg som ønsker å bli tryggere på krisekommunikasjon der krisen involverer hendelser med fare for liv og helse.

 

Du vil gjennom foredrag, diskusjoner, dilemmatrening og ferdighetstrening, få innsikt i hva som gjør deg bedre rustet til å etablere et godt planverk og håndtere kriser. For å bli bedre trenger man både teori og praksis, noe dette kurset tilbyr.

Kursholder
Factbox image

Margrete Halvorsen, kommunikasjonsdirektør ved Sunnaas sykehus HF.

Om kursholder

Med stor faglig tyngde, skal Margrete Halvorsen ta deltakerne gjennom de ulike aspektene for krisekommunikasjon. Hun har over 20 års erfaring som kommunikasjonsleder innen ulike offentlige virksomheter, hvorav 15 av disse i Helsedirektoratet og Politidirektoratet. Med erfaring fra reelle kriser, krisekommunikasjonen under tsunamien i Thailand i 2004 og 22. juli (Helsedirektoratet) og i sentral kriseledelse under bussdrapene i Årdal (Politidirektoratet), . Dette er praktisk erfaring hun tar med seg i dette kurset.

I tillegg vil det være andre foredragsholdere som vil bidra med ytterligere teori og erfaringer.

 

Sentrale emner

  • Grunnleggende om risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Hvordan utarbeide en krisekommunikasjonsplan, ansvar og roller 
  • Interne og eksterne målgrupper og kanalvalg 
  • Erfaring og læring fra reelle eksempler fra ulike hendelser 
  • Praktisk øvelse i krisehåndtering (eks. ekstern og intern kommunikasjon, myndighetskontakt og pårørende) 
  • Tilgang til verktøy og maler 

 

Læringsmål 

Deltakerne skal være bedre rustet til å håndtere kommunikasjonen i kriser som inkluderer fare for liv og helse.


Målgruppe

Kommunikasjonsledere/seniorrådgivere og andre med ansvar for krisekommunikasjon, fortrinnsvis i offentlig virksomhet eller private virksomheter som jobber tett med offentlig sektor. 
 

Pris medlemmer
9400
Pris Ikke-Medlemmer
11400