Endringskommunikasjon - avgjørende for effektiv omstilling

Onsdag 11. mars 2020 kl. 09:00 - 16:00
Media City Bergen, Lars Hillesgate 30, 5008 Bergen
Pris: 4900 (medlem) , 6900 (ikke-medlem)

Kursholder
Factbox image

Hans Olav Otterlei er partner i Zynk Communication & Leadership. Han jobber primært med posisjonering og omdømmebygging samt leder- og endringskommunikasjon.

Det skjer store forandringer i norsk arbeidsliv, og både privat og offentlig sektor er berørt. Kommunikasjon er avgjørende for effektiv endring, enten den skjer som en følge av ny strategi, nedskjæring eller omstilling. Har du den kompetansen som kreves?

Sentrale emner:

Hvordan skjer endring – og hva kan vi lære av dette?
Gjennomgang av teoretisk rammeverk og beste praksis, basert på John Kotters 8-stegs endringsmodell, ulike faser i endringsprosesser og tilpasning til organisasjonens tenkemåte.

Komponentene i en endringsplan
Gjennomgang av de viktigste komponentene i endringsplanen: 1) Hva er det vi forsøker å oppnå? 2) Hva må vi forandre? 3) Hva betyr det – hvordan ser det ut i praksis? 4) Hva forventes av meg, hva er min rolle? og 5) Hvordan skal jeg sikre bred involvering fra ledere og medarbeidere? 6) Måling og tilbakemeldinger

Kursholder
Factbox image

Anniken Jebsen er daglig leder i Zynk

Hvordan bygge gode endringsbudskap?
Konkret om oppbygging av endringsbudskap. Hvordan kommunisere på en måte som skaper forståelse, eierskap og leder til endret adferd? Hva er rasjonalet? Hva er målbildet? Hvordan bruke ”bevis” for styrke budskapene?

Arbeid med eget endringsbudskap
Alle jobber individuelt med sitt endringscase. Praktisk trening i utvikling og tilpasning av budskap.
Hvordan mobilisere lederne på de ulike nivåene for å sikre at budskapet når helt ut?

Hva skjer når budskapet ikke fungerer og hva er suksesskriteriene?
Gjennomgang av ulike involveringsøvelser som kan brukes av ledere på alle nivåer for å øke forståelsen og sikre engasjementet i endringssituasjoner.

Hvordan ”holde trykket oppe” over tid?
Hvordan beholde fokus og sikre at du bygger en kultur som gjør at alle jobber mot målene? Konkret om erfaringer og beste praksis, samt læring og refleksjon på tvers i gruppe

Arbeid med egen tiltaksplan
Presentasjon av enkelt planformat for endringskommunikasjon. Individuelt arbeid med utvikling av tiltaksplan for eget case.

Læringsmål:

Kurset er bygget opp med stor grad av praktiske øvelser i tillegg til teori og beste praksis. Du får innsikt i og erfaring med konkrete verktøy og sentrale øvelser som du senere kan benytte for å involvere ledere og ansatte i endringsprosjekter i din organisasjon.

 Målgruppe:

Kommunikasjonsrådgivere og ledere i offentlig og privat virksomhet.

Pris medlemmer
4900
Pris Ikke-Medlemmer
6900

Trenger du faglig påfyll?

Her finner du flere kurs og arrangementer.

21.01.2020
Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo
fullt
27.01.2020
Kommunikasjonsforeningens lokaler, Brugata 19, Oslo