Årsrapporten - mer enn en pliktøvelse

Onsdag 30. jan. 2019 kl. 09:00 - 16:00
Kommunikasjonsforeningens lokaler, Brugata 19, Oslo
Pris: 4900 (medlem), 6900 (ikke-medlem)

Kursholder
Factbox image

Onar Aanestad er kommunikasjonsdirektør i Difi med bakgrunn som konsulent med spisskompetanse på årsrapporter.

Opplever du at årsrapporten er et pliktløp? Lær hvordan du kan bruke årsrapporten mer strategisk og hvordan du kan skape en mer effektiv og motiverende arbeidsprosess.

Sentrale emner:

 • Beste praksis: Hvilke krav og forventninger stiller vi til en god årsrapport?
 • Hva innebærer kravene til statlige årsrapporter?
 • Hvordan lager du en god strategi for årsrapporten med klare mål, målgrupper og suksesskriterier?
 • Hvordan planlegger og skaper du en effektiv og mer motiverende prosess?
 • Hvordan sikrer du at årsrapporten blir brukt?
 • Digital rapportering – trender og anbefalinger

Læringsmål:

 • Du skal lære hvordan du kan kommunisere virksomhetens samfunnsoppdrag og verdiskapning
 • Du skal få god forståelse for årsrapportens funksjon, muligheter og bruksverdi
 • Du skal få innsikt i og eksempler på beste praksis
 • Du skal bli inspirert og få idéer og verktøy til å ta fatt på arbeidet med årsrapporten
 • Forstå hva de nye kravene til statlige årsrapporter innebærer for din virksomhet
 • Kurset består av korte forelesninger hvor kursdeltakerne deler erfaringer, stiller spørsmål og diskuterer underveis.
 • Kurset har en praktisk del med gruppearbeid hvor deltakerne gir tilbakemeldinger på hverandres årsrapporter.

Målgruppe:

Kurset er nyttig for ledere og medarbeidere som er ansvarlige for eller deltar i arbeidet med årsrapporten.

Pris medlemmer
4900
Pris Ikke-Medlemmer
6900