Banner

Nudging: Lær deg å bruke metodene i praksis

Tirsdag 27. sep. 2022 kl. 09:00 - 13:30
Kommunikasjonsforeningen, Brugata 19
Pris: 3900 (medlem) , 5900 (ikke-medlem)

OM KURSHOLDER
Factbox image

Irmelin har doktorgrad i psykologi og har jobbet med atferdsendring i en årrekke både som forsker og senere som strategisk rådgiver i Netlife Design.

Hva påvirker egentlig folks valg?

I følge forskere tar vi 35.000 valg hver dag, men hvor mange av disse valgene er bevisst? Og hvordan kan du påvirke disse ved hjelp av nudging som metode?

Hvordan vi mennesker tenker og tar avgjørelser er selve grunnlaget i nudgingteori.  Det handler om å i hovedsak gå fra å påvirke folk gjennom deres holdninger, til å påvirke folk gjennom deres handlinger.

nudgelab er en av kun fire virksomheter som jobber med atferdsinnsikt i praksis i Norge, lærer bort hvordan du bruker nudging i ditt virke!

 

Læringsmål

I dette kurset vil nudgelab gå gjennom atferdsteori og praktiske nudgingmetoder, og du vil sammen med bransjekolleger jobbe med et case slik at du får lære hvordan du kan benytte teoriene i praksis.

OM KURSHOLDER
Factbox image

Martine har bakgrunn som produktutvikler, og strategisk rådgiver i Schjærven, Netlife Design og Hyper.

Etter kurset vil du sitte igjen med et konkret rammeverk du kan benytte i arbeidshverdagen din som markedsfører. Rammeverket gjør deg i stand til å i større grad ta utgangspunkt i folks faktiske atferd når du vil påvirke valgene de tar, og dermed øke sjansen for å lykkes med arbeidet du gjør!

Om kursholderne

Irmelin Bergh, Partner i nudgelab

Irmelin har doktorgrad i psykologi og har jobbet med atferdsendring i en årrekke både som forsker og senere som strategisk rådgiver i Netlife Design. Hun tok deler av doktorgraden i USA (UC Berkeley og Stanford) hvor hun fikk et unikt innblikk i hvordan de store selskapene i Silicon Valley benyttet atferdspsykologi og nudging.

Martine Carlson, Partner i nudgelab

Martine har bakgrunn som produktutvikler, og strategisk rådgiver i Schjærven, Netlife Design og Hyper. Hun har solid erfaring og helhetsforståelse, fra hvordan å utvikle, posisjonere, og markedsføre et produkt eller tjeneste i markedet.

Pris medlemmer
3900
Pris Ikke-Medlemmer
5900