Banner

Nettkurs: Strategisk planlegging, måling og evaluering av kommunikasjon

Mandag 20. sep. kl. 13:00 - Tirsdag 28. sep. kl. 16:00
Teams
Pris: 6450 (medlem) , 8450 (ikke-medlem)

KURSHOLDER
Factbox image

Svein Inge Leirgulen
Svein Inge jobber som kommunikasjonsdirektør for Tekna og er styreleder i Kommunikasjonsforeningens sentralstyre.

Kurset er fullt. Meld deg på venteliste.

Vis verdien av arbeidet du gjør

På dette kurset lærer du hvordan du kan planlegge strategisk, sette opp målekriterier og knytte dette direkte til hva organisasjonen ønsker å oppnå. Som grunnlag brukes Barcelonaprinsippene 3.0 og AMECs integrerte rammeverk. Du får forståelse for hvordan kommunikasjonsstrategien kan tilpasses med smarte mål, bedre planlegging, standardiserte evalueringer og rapportering til ledelsen. Vi kombinerer teori og metodikk med praktiske og realistiske øvelser.

Sentrale emner: 

  • Hvordan oversette virksomhetsstrategien til kommunikasjonsstrategi gjennom bruk av målhierarki og smarte målsettinger
  • Hvordan bruke AMECs integrerte rammeverk for måling og evaluering
  • Hvordan synliggjøre verdien av kommunikasjonsarbeidet

Læringsmål: 

Du lærer å bruke et metodisk rammeverk på norsk som er effektivt for å planlegge og synliggjøre effekten av kommunikasjonsarbeidet.

Målgruppe:

Alle kommunikatører i både privat og offentlig sektor. 

Tidspunkter:

Mandag 20. september, 13:00 - 16:00

Tirsdag 21. september, 13:00 - 16:00

Mandag 27. september, 13:00 - 16:00

Tirsdag 28. september, 13:00 - 16:00

Kurset har et omfang på 12 timer, som er delt opp i fire digitale samlinger. Dersom du melder deg på, ber vi deg delta på alle samlingene.

Pris medlemmer
6450
Pris Ikke-Medlemmer
8450