Slik lykkes du med Google design sprint

Tirsdag 12. nov. 2019 kl. 09:00 - 16:00
Kommunikasjonsforeningens lokaler, Brugt. 19, Oslo.
Pris: 4900 (medlem) , 6900 (ikke-medlem)

Kursholder
Factbox image

Cecilie Smestad jobber til daglig med Google Design Sprint og og smidig metodikk i Netlife Design. Hun har lært Google Design Sprint av opphavsmannen, Jake Knapp.


Ender møter og workshoper ofte i lange diskusjoner uten reelle beslutninger? I dette kurset lærer du hvordan du kan jobbe med hypoteser og teste dem ut, og hvordan du kan bruke designsprint som en metode for raskt å ta beslutninger og teste mot kunder. Sånn kan du jobbe med en utfordring av gangen, og fikse opp i kundereisen din!

Sentrale emner i kurset:

  • Google designsprint: Prinsipper for metodikken
  • Hvordan ta i bruk metodikken, eksempler og praktiske øvelser
  • Fallgruver og suksesskriterier 

Læringsmål: 

Etter endt kurs vil du kjenne til hva du kan bruke en designsprint til.

Målgruppe:

Kurset passer for kommunikatører som vil lære om Google designsprint og hvordan de kan ta det i bruk i sin arbeidshverdag.

Foto: Unsplash/Gautam Lakum

Pris medlemmer
4900
Pris Ikke-Medlemmer
6900
24.09.2019
Kommunikasjonsforeningens lokaler, Brugata 19, Oslo
26.09.2019
Kommunikasjonsforeningens lokaler, Brugt. 19, Oslo.