Planlegging, måling og evaluering av kommunikasjon

Torsdag 24. okt. 2019 kl. 09:00 - 16:00
Scandic Ørnen, Bergen
Pris: 4900 (medlem) , 6900 (ikke-medlem)

Kursholder
Factbox image

Svein Inge Leirgulen jobber som kommunikasjonsdirektør for Tekna.Planlegging, måling og evaluering av kommunikasjon

Vis verdien av arbeidet du gjør.

På dette kurset lærer du hvordan du kan planlegge strategisk, sette opp målekriterier og knytte dette direkte til hva organisasjonen ønsker å oppnå. Som grunnlag brukes Barcelonaprinsippene 2.0 og AMECs integrerte rammeverk. Du får forståelse for hvordan kommunikasjonsstrategien kan tilpasses med smarte mål, bedre planlegging, standardiserte evalueringer og rapportering til ledelsen.


Sentrale emner:

  • Planlegg veien fra virksomhetsstrategi til kommunikasjonsstrategi
  • Formuler SMARTE mål
  • Hvordan bruke AMECs integrerte rammeverk for måling og evaluering
  • Hvordan synliggjøre verdien av kommunikasjon

 

Læringsmål:

Du får tilgang til et metodisk rammeverk som er effektivt for å synliggjøre effekten av kommunikasjonsarbeidet.

 

Målgruppe:

Alle kommunikatører i både privat og offentlig sektor.

Pris medlemmer
4900
Pris Ikke-Medlemmer
6900
19.11.2019
Universitetet i Agder, rom B3 004
26.11.2019
Heim Gjøvik, Hunnsvegen 1, Gjøvik