Politisk påvirkningsarbeid i praksis

Tirsdag 25. sep. 2018 kl. 09:00 - 16:00
Kommunikasjonsforeningens lokaler, Brugata 19, Oslo
Pris: 4700 (medlem), 6800 (ikke-medlem)

Tord Bergesen
Factbox image

Tord Bergsen

Tord er spesialrådgiver tilknyttet samfunnskommunikasjon og jobber med myndighetskontakt, strategisk rådgivning og analyse i Gambit H+K.

Kurset gjennomgår prinsippene og metodikk for politisk påvirkning og viser hvordan politikere tenker og tar beslutninger. Kurset vil også gjennomgå relevante caser og la kursdeltakerne arbeide med praktiske oppgaver. Fra denne kursdagen vil kursdeltakerne få med seg praktiske og nyttige verktøy tilbake til sitt arbeidssted.

Sentrale emner: 

  • Hvordan tenker politikere? 
  • Den politiske saksgangen og når kan man påvirke? 
  • Hva påvirker politikerne og hvilke argumenter de legger til grunn? 
  • Tips til hvordan du kan påvirke politikerne 
  • Planlegging og gjennomføring av politisk påvirkning 
  • Gjennomgang av metodikk, verktøy og praktiske eksempler 
  • Arbeid med praktiske oppgaver

André Kolve
Factbox image

André Kolve 

André er tilknyttet avdelingen for selskaps- og samfunnskommunikasjon og jobber blant annet med myndighetskontakt, strategisk rådgiving, analyse og medietrening.

Læringsmål: 

Deltagerne skal gjennom kurset lære seg sentrale prinsipper for påvirkningsarbeid og selv bli bedre i stand til å driver politisk påvirkning. 


Målgruppe:

Alle kommunikatører som har behov for, eller ønsker, økt kunnskap om det å jobbe mot politiske beslutningstakere på både nasjonalt og lokalt nivå. 

Pris medlemmer
4700
Pris Ikke-Medlemmer
6800
21.11.2018
Kommunikasjonsforeningens lokaler, Brugata 19, Oslo
21.11.2018
Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, Tromsø