Banner

Nettkurs: Strategisk planlegging, måling og evaluering av kommunikasjon

Torsdag 21. jan. kl. 09:00 - Fredag 22. jan. kl. 12:00
Digitalt
Pris: 3399 (medlem) , 5399 (ikke-medlem)

Kursholder
Factbox image

Svein Inge Leirgulen

Svein Inge jobber som kommunikasjonsdirektør for Tekna.

Vis verdien av arbeidet du gjør

På dette kurset lærer du hvordan du kan planlegge strategisk, sette opp målekriterier og knytte dette direkte til hva organisasjonen ønsker å oppnå. Som grunnlag brukes Barcelonaprinsippene 2.0 og AMECs integrerte rammeverk. Du får forståelse for hvordan kommunikasjonsstrategien kan tilpasses med smarte mål, bedre planlegging, standardiserte evalueringer og rapportering til ledelsen. Vi kombinerer teori og metodikk med praktiske og realistiske øvelser.

Sentrale emner: 

  • Hvordan oversette virksomhetsstrategien til kommunikasjonsstrategi gjennom bruk av målhierarki og smarte målsettinger
  • Hvordan bruke AMECs integrerte rammeverk for måling og evaluering
  • Hvordan synliggjøre verdien av kommunikasjonsarbeidet

Læringsmål: 

Du lærer å bruke et metodisk rammeverk på norsk som er effektivt for å planlegge og synliggjøre effekten av kommunikasjonsarbeidet.

Målgruppe:

Alle kommunikatører i både privat og offentlig sektor. 

Tidspunkter:

Torsdag 21. januar, 09:00 - 12:00

Fredag 22. januar, 09:00 - 12:00


 

Pris medlemmer
3399
Pris Ikke-Medlemmer
5399