Banner

Krisekommunikasjon

Torsdag 18. okt. 2018 kl. 09:00 - 16:00
Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, Bergen
Pris: 4700 (medlem) , 6800 (ikke-medlem)

Kursholder
Factbox image

Rune Mørck Wergeland 

Rune er rådgiver og partner i Wergeland Apenes.

Du måles ikke på krisen i seg selv, men hvordan du takler den. Riktig håndtert kan en krise være første skritt på veien til suksess ute og stolthet i egne rekker. I løpet av en dag loser vi deg gjennom krisens dynamikk og særegenheter. Hvordan agerer pressen, hva er det viktig å huske på internt og overfor samarbeidspartnere, kunder/brukere, myndigheter og egen ledelse. Gjennom eksempler diskuterer vi rett og mindre rett. Vi går gjennom planarbeid, forberedelser og opplegg til øvelser, roller og talspersonansvar. Det vil bli gitt innføring i praktiske og nyttige verktøy og metoder.


Sentrale emner:

  • Ulike krisesituasjoner: Akutte, operative og eskalerende kriser og omdømmekriser
  • Kriseledelse – prinsipper – sammenheng mellom det operative, det psykososiale og det kommunikative
  • Praktisk kriseledelse: Innføring i ulike verktøy
  • Fordypning i krisekommunikasjon: Prinsipper rundt målgruppetenkning, budskap synlighet/troverdighet og mekanismer i omgivelseneLæringsmålet:

Å stå mer robust til å oppdage kriser tidlig - og å håndtere dem hvis de oppstår.Målgruppe:

Det er best utbytte for de som har arbeidet med informasjon og kommunikasjon noen år, selv om krisekommunikasjon er nytt.
 

Pris medlemmer
4700
Pris Ikke-Medlemmer
6800