Banner

Østfold - Fagdag: Helt krise

Tirsdag 27. aug. 2024 kl. 08:00 - 12:00
Litteraturhuset, Storgata 11 1607 Fredrikstad
Pris: 950 (medlem) , 1750 (ikke-medlem)

De fleste kommunikatører vil i løpet av karrieren bli involvert i håndteringen av en stor eller liten krise på arbeidsplassen. Hva gjør du når det er helt krise? I anledning Kommunikasjonsforeningens jubileum inviterer lokallaget i Østfold til halvdagsseminar om krisekommunikasjon.

Program: 

0800: Registrering og kaffe/frokost 

0830: Kommunikasjonsforeningen 75 år med sentralstyremedlem Mala Wang-Naveen 

0845: Når krisa når byen med René Svendsen og Maren Lunde 

0930: Pause 

1000: Når toget står med Nina Amundsen 

1030: Pause 

1100: Når det brenner på utedassen 

Når krisa når byen 
Alle typer kriser kan inntreffe i en kommune. Storm, ulykke, tragedie og katastrofe – når byen eller bygda rammes er lokalmedia og kommunen alltid tett på. Men hvordan jobber journalister og kommunikasjonsrådgivere i en krise? Kan avisa og kommunen samarbeide for å nå felles mål? Hvorfor er åpenhet både viktigere og vanskeligere i krisehåndtering? René Svendsen, redaktør i Fredriksstad Blad, og Maren Lunde, kommunikasjonssjef i Sarpsborg kommune deler sine erfaringer og refleksjoner rundt hvordan små og store kriser håndteres i et lokalsamfunn. 

Når toget står 
Det var hektiske dager i Bane NOR da Follobanen måtte stenge bare en uke etter den store åpningen i desember 2022. Hvordan jobber kommunikasjonsrådgivere sammen i en krise? Kan åpenhet være både viktigere og vanskeligere i slike situasjoner? Kommunikasjonsdirektør i Bane NOR Nina Aasmundsen forteller om hvordan de håndterte medietrykket under stort press, og kommer med noen nyttige tips om både eksternkommunikasjon og internkommunikasjon i krisesituasjoner. 

Når det brenner på utedassen 
Hva skjer når man sitter midt imellom kjendiser og journalister, i saker som er de aller største klikkvinnerne? Senior kommunikasjonsansvarlig Håvard Solem i TV 2 kommer for å fortelle om kommunikasjon rundt kanalens underholdningsprogrammer. 

Pris medlemmer
950
Pris Ikke-Medlemmer
1750