Siste nyttPublisert 13. august 2015, endret 15. juni 2017

Søk kurs hos forsvaret

Medlemskap i Norsk kommunikasjonsforening gir deg muligheten til å søke opptak til Forsvarets Sjefs- og Informasjonskurs.

Søk opptak til Forsvarets Sjefskurs

Kurset gir nøkkelpersonell i sivil og militær sektor kunnskap om – og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Kursdeltakerne gis også innsikt i samfunnets sårbarhet, samfunnssikkerhet og beredskap, sivilmilitært samarbeid og nasjonal krisehåndtering.

Les mer og meld deg på her.

Søk opptak til Forsvarets Informasjonskurs

Målgruppen for Informasjonskurset er ledere og annet nøkkelpersonell i både militær og sivil sektor, som har god kunnskap og bred erfaring innen sine arbeidsfelt. Det er ønskelig at deltakerne har bakgrunn og erfaring som gjør at de kan bidra aktivt i både plenumsdiskusjoner og gruppearbeid. Informasjonskurset kan samtidig fungere som et grunnlag for senere søknader om deltakelse på Sjefskurset.

Les mer og meld deg på her.

Søknadsfrist er torsdag 4. september 2016.

+ Del