Siste nyttPublisert 26. januar 2016, endret 8. desember 2016

Portrett av Birthe Eriksen ved Norsk Handelshøyskole, tatt på varslerfrokost januar 2016

- Kommunikatører bør bidra til varslingskultur

- Kommunikasjonsfolk bør bidra til bedre rutiner for å håndtere kritikk og varsling internt. Gjør man ikke det, kan sakene vokse ut i media og få enorme konsekvenser, sier Birthe Eriksen, som tar doktorgrad på varsling.

Tekst: Mari Mellum / Foto: Mari Mellum

Når en varslersak først sprekker i media, har varsleren som regel forsøkt å nå frem internt, gjerne flere ganger. Det viser forskning både i Norge og andre land.

- Varslerkonfliktene oppstår ofte i kjølvannet av at arbeidsgiver ikke har klart å håndtere kritikken internt, påpeker Birthe Eriksen (bildet), jurist og universitetslektor ved Norges Handelshøyskole. Hun var en av foredragsholderne på frokostseminaret om varsling som Kommunikasjonsforeningen og Presseforbundet arrangerte i dag.

Eriksen mener mangelfull konflikthåndtering internt i mange tilfeller ikke skyldes manglende vilje, men manglende kompetanse. Hun har observert en positiv utvikling de siste årene og mener at store, seriøse virksomheter i dag er kompetente og bevisste på håndteringen av varsling. Hennes oppfatning er likevel at kommunikasjonsavdelingene ofte mangler forståelse for kompleksiteten i denne typen saker.

- Mange kommunikasjonsfolk ville vært tjent med å ha en større forståelse for hva dette handler om, og hvordan denne typen konflikter kan vokse frem og true virksomhetens omdømme, sier Eriksen.

Kommunikasjonsavdelingen bør delta i arbeidet virksomhetene er pålagt med hensyn til å tilrettelegge for varsling og beskytte varslere, mener hun. Det gjelder både arbeidet med å skape en ytringskultur, implementere systemer som sikrer anonymitet, etablere rutiner for håndtering av varsling, samt informere ansatte om kanalene og mulighetene.

- Det er ekstremt viktig at de kommunikasjonsansvarlige får hekte seg på dette arbeidet. Et godt arbeid internt kan bidra til å forhindre at sakene eksploderer i offentligheten. Å ignorere varslere kan få vidtrekkende konsekvenser. Det kan jo stå enorme verdier på spill.

+ Del