Siste nyttPublisert 19. oktober 2016, endret 8. desember 2016

Collage_foredragsholdere_endelig

Følg Høstseminaret i Ålesund

Her kan du følge videostrømmingen av Høstseminaret 2016.

Følg videostrømmingen her.

Programmet starter torsdag 20. oktober kl. 10.00.

Temaet for Høstseminaret 2016 er "Grensesprengande kommunikasjon". Konferansen handler om hvordan arbeidsliv og samfunn blir påvirket av store endringer som arbeidsløshet, folkevandringer, økonomisk krise og hvilke konsekvenser dette har for Norge som nasjon, for kommunene, og for oppblomstringen av nye næringer og ny teknologi. Hvordan jobber kommunikasjonsfolk med grensesprengende kommunikasjon i disse vanskelige spørsmålene? Det får du svaret på på Høstseminaret 2016, i Ålesund!

Her kan du lese om programmet og foredragsholderne.

+ Del