KURS   24.05.2016

Tjenestedesign for kommunikatører - tjenestereisen med brukeren i sentrum

Tjenestedesign er en metode for å skape gode brukeropplevelser som fungerer godt over tid. I løpet av et tjenesteforløp vil det vanligvis være mange kontaktpunkter – altså interaksjonspunkter mellom brukeren og tjenesten. Ved bruk av tjenestedesign får vi en oversikt over helheten i opplevelsen, og vi bruker ulike metoder til å kartlegge brukerbehovene og utforme opplevelsen av tjenesten.

Målet med kurset er å gi kunnskap om hva tjenestedesign er, sentrale begreper, hvilke grunnprinsipper som gjelder og innsikt i reelle caser hvor tjenestedesign har spilt en stor rolle. Deltakerne får tilgang til relevant teori og nyttige nettressurser/kilder som de kan bruke i sin arbeidshverdag.

Målgruppe:

Målgruppen for kurset er kommunikasjonsrådgivere som jobber i tjenesteytende virksomheter eller tjenesteproduksjon – i privat og offentlig sektor.

Sentrale emner:

  • Hva er tjenestedesign, viktige begreper
  • Prinsipper som brukerinvolvering og innsikt, tverrfaglighet og samskaping, visualisering, helhet, prototyping og testing
  • Prosess og metode: Konkret innføring i brukerreisen, kontaktpunkter og aktører. Knytning mot kommunikasjonsfaget
  • Muligheter og utfordringer ved bruk av tjenestedesign i organisasjonen

Læringsmål:

  • Du vet hva tjenestedesign er, hvorfor det oppstod som begrep, og hvilke
  • grunnleggende mekanismer som settes i spill når kunden settes i sentrum
  • Du lærer hvordan vi jobber med kontaktpunkter og aktører
  • Du får innsikt i hvordan tjenestedesign brukes i reelle prosjekter i offentlig og privat sektor
  • Du får noe praktisk erfaring med metoden gjennom gruppearbeid

Kursholdere:

  • Anne_Zanussi__2014 (2)
    Anne Zanussi

    Anne Zanussi jobber som senior tjeneste-og interaksjonsdesigner og fagleder i Halogen. Hun har gjennomført og vært ledende designer i flere tjenestedesign-prosjekt i både offentlig og privat sektor. Anne er ekspert på ulike metoder for innsikt og behovskartlegging, og brenner for formidling av brukernes behov –både funksjonelle, kognitive og emosjonelle. Hun har også lang erfaring med konseptutvikling, visualisering og testing. Anne har hovedfag i Medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har vært gjesteforeleser på UiO og Norges Markedshøgskole, og holder jevnlig foredrag om tjenestedesign.

Praktisk informasjon:

Dato:24.05.2016, Kl. 09.00-16.00
Påmeldingsfrist:29.04.2016
Sted:Kommunikasjonsforeningens lokaler, Kongens gate 31, Oslo
Pris:Medlemmer kr 4300,- andre kr 6400,-
Maks antall deltagere:16
Vilkår for påmelding:Praktisk informasjon
AVHOLDT
+ Del

Kurs og seminarer

Flere kurs