Etisk råd

Etisk råd setter yrkesetikk på agendaen og bistår Kommunikasjonsforeningens medlemmer i vanskelige etiske spørsmål. Dette gjør Etisk råd gjennom å: 1. Hjelpe medlemmer som står overfor etiske utfordringer. 2. Delta i offentligheten og sette etikk på agendaen. Har du opplevd etiske utfordringer knyttet til din yrkesutøvelse? Da vil vi gjerne hjelpe deg. Send en e-post til etikk@kommunikasjon.no eller kontakt daglig leder Therese Manus (48 06 44 62).

Profesjonsetiske prinsipper


Medlemmer i Norsk kommunikasjonsforening tilstreber å :
 • Være redelige i alle sine gjøremål, både når det gjelder integritet, konfidensialitet, økonomiske disposisjoner og personlig oppførsel
 • Være tydelige i samarbeid med arbeidsgivere, ansatte, kunder, kommunikasjonskolleger og omverdenen
 • Ikke diskriminere andre i noen forhold
 • Holde seg oppdatert på kommunikasjonsfagets utvikling
 • Respektere disse prinsippene og oppfordre andre medlemmer til å gjøre det samme

 
Det er avgjørende at kommunikatøren har:

INTEGRITET:

 • Ansvarlig holdning til offentlighetens interesser
 • Aldri bevisst gi uriktige opplysninger eller holde tilbake informasjon som ikke er taushetsbelagt
 • Aldri forlede arbeidsgivere, kolleger, kunder og kommunikasjonskolleger til å tro at kommunikasjonsarbeid kan gi større resultat enn det kan

 
SKIKKETHET:

 • Innsikt i og besittelse av rett profesjonell kompetanse, slik at man ikke påtar seg arbeid man er uskikket for
 • Samarbeide med andre for å sikre nødvendig kompetanse når denne mangler
 • Sørge for at oppdragsgiver umiddelbart varsles om mulige interessekonflikter

 
KONFIDENSIALITET:

 • Verne om fortrolig informasjon fra oppdragsgiver
 • Aldri misbruke fortrolig informasjon eller informasjon som er taushetsbelagt
 • Aldri gi fra seg fortrolig informasjon