Banner

Fagstoff

Hold deg oppdatert

Her finner du artikler, foredrag, blogginnlegg og fagbøker om kommunikasjon. Velg kategorien du vil lære mer om.

Video

Medlem

Morten Goodwin - Kunstig intelligens: hvor smart er den egentlig?

Man har vært redd for at kunstig intelligens skal stjele jobber, og ledd av at roboter ikke er så «smarte» som vi tror. Morten Goodwin mener virkeligheten er mer fantastisk enn våre antagelser og fantasier. På Kommunikasjonsdagen 2019 delte han den nyeste forskningen på området.

Medlem

Hans Christian Holte - Tillit under press?

På Kommunikasjonsdagen 2019 snakket Hans Christian Holte om hvorfor Skatteetaten står i en særstilling internasjonalt. I Norge er over 70 prosent av innbyggerne fornøyd med etaten som krever inn skatter og avgifter. Den viktige grunnen til det er den høye graden av tillit mellom myndighetene og brukerne. Tillit gjør at behovet for kontroller, som er dyrt, blir mindre og tillit gjør at de færreste trenger å bruke tid og krefter på skatt. Digitalisering og globalisering fører til at tilliten kan rokkes ved.

Medlem

Ola Helland: Tall uten tull - måling av ord og kommunikasjon i Lyse

Ola Helland forteller hvordan Lyse måler kampanjer og viser konkrete eksempler av tekstendringer som har gitt en målbar endring i opplevelsen av en tjeneste. Som ansvarlig for brukeropplevelse i konsernet Lyse har han utarbeidet arbeidsmetoden som Lyse nå innfører for å være datadrevet i all sin kommunikasjon mot kundene. Lyse er opptatt av at synsing er tull, så se opp for tall uten tull!