Banner

Fagstoff

Hold deg oppdatert

Her finner du artikler, foredrag, blogginnlegg og fagbøker om kommunikasjon. Velg kategorien du vil lære mer om.

Video

Medlem

Innsikt som verktøy for bedre kommunikasjon

Hvorfor og hvordan bør man bruke kvalitativ metode? Og hva er egentlig mobiletnografi? Når man hører om analyseinstitutter tenker man raskt på tall og statistikk, men hva med lillebroren kvalitativ metode? På Kommunikasjonsdagen delte Anita Lynne, leder for kvalitativ innsikt i Respons Analyse, hva som skjer av utvikling på feltet og hvorfor det er relevant for kommunikasjonsbransjen. Anita tar deg med inn i forbrukernes hoder og hjerter gjennom bruk av mobiletnografi og snakker om hvordan denne innsikten kan gjøre kommunikasjonen din enda mer spisset og relevant.

Medlem

Fordypning: Fra mål til måling

Foredragsholdere: Svein Inge Leirgulen, Tekna og Torunn Sæth, Forsvaret Hvordan kan man best vise effekten av kommunikasjonsarbeidet? I denne fordypningen får du en kort innføring i hvordan du bruker AMECs integrerte rammeverk for måling og evaluering og du lærer hvordan du kan lage smarte kommunikasjonsmål. I tillegg kommer Forsvaret til å dele sine erfaringer med å bruke rammeverket i store prosjekter. Kommunikasjonsforeningen har oversatt AMECs rammeverk til norsk. Det hjelper deg å sette smarte mål,  og viser hvordan du kan planlegge og måle kommunikasjonseffekt i ulike faser, helt frem til måloppnåelse.

Medlem

Stine Ellingsen Grøndahl og Frank Sølvsberg - "Trident Juncture"

Høsten 2018 deltok 50 000 NATO-soldater på en militærøvelse i Norge. Militærtrafikk skulle kjøre på veinettet og soldatene skulle øve i bebodde områder. Hvordan jobbet Forsvaret strategisk med kommunikasjon for å forberede den norske befolkningen? Og hvordan håndterte de et høyt medietrykk? Stine Ellingsen Grøndahl, sjef for Forsvarets mediesenter og oberstløytnant Frank Sølvsberg forteller hva som skjedde bak kulissene.