Internett og sosiale medierPublisert 19. mai 2011, endret 2. juni 2015

Veileder i bruk av sosiale medier

Sosiale medier har raskt beveget seg fra den private sfære –noe privatpersoner anvender – til også å bli et redskap for private og offentlige virksomheter.

Kom For Ill_3540 (Small)

Difi skriver selv på sin hjemmeside (www.difi.no)  at veien fra sosial tumleplass til profesjonell arena er kort og ukjent for mange, og mange offentlige virksomheter har behov for kunnskap om hvordan de skal forholde seg til denne nye kommunikasjons- og samarbeidsarenaen. For å møte dette kunnskapsbehovet har Difi skrevet en veileder for offentlige virksomheter som vurderer å ta i bruk sosiale medier.

Du kan laste ned en pdf-utgave av veilederen her

I veilederen gis det råd om hva en virksomhet bør ta stilling til, og hva retningslinjene bør inneholde. For å favne alle har Difi valgt å gjøre veilederen generell og overordnet. Hver virksomhet må lese rådene fra sitt eget faglige ståsted.

 

+ Del