Internett og sosiale medierPublisert 22. juni 2010

Nå kan du kikke forvaltningen i kortene

I OEP kan du søke i brev og dokumenter fra statlige virksomheter og bestille de du ønsker innsyn i.

statligkommpolitikk

Ved å bruke OEP har du mulighet til å følge den politiske beslutningsprosessen på Internett på tvers av virksomhetsgrensene. De statlige etatene publiserer sine offentlige journaler via OEP. Bestillingene du gjør blir sendt direkte til virksomheten.

Prøv offentlig elektronisk postjournal her: www.oep.no

+ Del