Internett og sosiale medierPublisert 16. april 2009, endret 16. september 2013

Internett i stat og kommune

Den statlige kommunikasjonspolitikken gjelder for all statlig informasjons- og kommunikasjonsarbeid, og er en sentral del av rammeverket rundt planlegging, utvikling og drift av offentlige nettjenester. Dette gjelder både egne nettsteder og internettportaler i samarbeid med andre virksomheter. Det omfatter også statens bruk av sosiale nettsteder. Noen nøkkelord er tilrettelegging, interaktivitet, brukermedvirkning og evaluering.

Kvalitet - Norge.no

Kvalitet- Norge.no

Tilrettelegging av nettsteder og bruk av Internett i det offentlige har tre fundamenter:

  • prinsippene i den statlige kommunikasjonspolitikken, særlig prinsippene om åpenhet, helhet og aktiv informasjon
  • kravet om universelt design slik at nettstedene også kan brukes av mennesker med ulike funksjonshemninger
  • de offentlige kriteriene for evaluering av statlige, fylkeskommunale og kommunale nettsteder.

Du finner de fullstendige, reviderte kriteriene for 2009 her:  http://kvalitet.difi.no/

Kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) arbeider med å øke kvaliteten på kommunale og statlige nettsteder. En sentral del av dette arbeidet er den årlige kvalitetsvurderingen av nær 700 statlige og kommunale nettsteder.

Det er tre hovedkriterier. Under hvert av dem er det et antall detaljerte underkriterier. Til sammen er det 34 slike. Det vil si at hvert nettsted blir vurdert ut fra 34 kriterier, som hvert gir poeng.
 

1. Tilgjenglighet for alle

Offentlige nettsteder skal være tilgjengelig for alle. (11 underkriterier.)

2. Brukertilpasning

Offentlig nettsteder skal presentere informasjon og tjenester på en måte som gjør det enkelt å orientere seg på nettstedet, samt gjør det lett å finne og å anvende nettstedets informasjonsressurser. (13 underkriterier.)

3. Nyttig innhold av informasjon og tjenester

Offentlige nettsteder skal ha et innhold som gjør det enklere for brukere/borger å orientere seg i offentlige sektor. De skal sikre brukerne grunnleggende informasjon om rettigheter, plikter og muligheter og inneholde ulike former for interaktive tjenester som utnytter webteknologiens muligheter. Tjenestene skal også stimulere til og underlette tilbakemeldinger fra brukerne og generelt oppfordre til dialog mellom virksomhet og bruker. (10 underkriterier.)

+ Del