Strategisk kommunikasjonPublisert 29. august 2012, endret 2. november 2012

Kommunikasjonsstrategi - hvordan kan den se ut?

Tekst: Arne Simonsen

Forankring, forankring, forankring

Kommunikasjonsstrategien må forankres i virksomhetens helhetlige, overordnede strategi. Kommunikasjonsmålene skal bidra til å nå virksomhetens hovedmål.  Det ideelle er at kommunikasjon inngår som et strategisk virkemiddel i virksomhetens overordnede strategiske plan. Lages det en separat kommunikasjonsstrategi, må den forankres i virksomhetens overordnede strategiske plan.

En kommunikasjonsstrategi kan ta mange former. Her gir vi deg fire eksempler:

Eksempel 1: Kommunikasjonsstrategi for en offentlig etat

Denne disposisjonen har vært mye brukt innen offentlig virksomhet. Den er nokså allmenngyldig. Også frivillige organisasjoner og bedrifter har benyttet omtrent samme disposisjon.

Eksempel 2: Kommunikasjonsstrategi for et stort konsern

Denne disposisjonen er inspirert av kommunikasjonsstrategien for et stort internasjonalt konsern som er verdensledende innen sitt felt.

Eksempel 3: Kommunikasjonsstrategi for en frivillig organisasjon

I dette eksemplet er kommunikasjonsstrategien integrert i organisasjonens overordnede strategi.

Eksempel 4: Forenklet versjon

For de fleste i organisasjonen vil det bli for mye å sette seg inn et stort strategidokument. Her finner du en forenklet versjon av en kommunikasjonsstrategi.

Merk: Vi viser ikke ferdige strategier, men gir deg forslag på disposisjonen, altså hovedoverskrifter og avsnittstitler.

+ Del

Hjalp denne siden deg?

Ja
Nei

Takk for at du hjelper oss å bli bedre

Hva savnet du?/ Hjelp oss å bli bedre

comments powered by Disqus

Relaterte bøker