Språk og retorikkPublisert 11. mai 2017, endret 2. juni 2017

Sarah Hurtwitz

- Skriv for øret, ikke for øyet

- En sterk tale er skrevet for øret, ikke for øyet. Det er stor forskjell på å skrive noe som skal leses og det å skrive taler, påpeker Sarah Hurwitz, Michelle Obamas faste taleskriver de sju siste årene. Her deler hun sine råd for å skrive de beste talene.

Tekst: Mari Mellum Foto: Thor Brødreskift / Nordiske Mediedager

- Start med det dypeste, mest sanne du kan si om den aktuelle situasjonen. Ikke hva du tror folk vil høre eller hva som får taleren til å fremstå bra. Å definere dette sanne, dypeste, utgjør ofte mitt utgangspunkt for arbeidet med en tale, forteller Hurwitz.

Sarah Hurwitz er i Norge i forbindelse med Nordiske Mediedager i Bergen og snakket for en fullsatt sal om sine sju år som Michelle Obamas sjefs-taleskriver. Tidligere har hun også vært taleskriver for blant annet Hillary Clinton og Al Gore.

- Både Barack og Michelle Obama er dyktige talere med sterke meninger om både temaer, formuleringer og språk. Derfor var det både skremmende og inspirerende å arbeide med dem. Man blir en bedre taleskriver av å skrive for gode talere, påpeker hun.

Noe er medfødt

Mye ved taleskriving kan læres, mener Hurwitz. Selv sier hun at hun ikke kunne skrive taler i det hele tatt, i starten av sin karriere. Både det å skrive godt og det å strukturerer taler er en kunst man kan lære over tid, sier hun. Men så er det samtidig en del du ikke kan lære. Det gjelder evnen til å bli følelsesmessig engasjert. Hun mener dette er en av hennes egenskaper som gjør henne til den dyktige taleskriveren hun er.

- Du må ha evnen til å bli rørt av folks historier og engasjert i temaene du skriver om. Man må ha engasjement og medfølelse. Uten dette klarer du heller ikke å røre andre med talen, sier hun til Kommunikasjon.

Og nettopp det er det ultimate målet med talene hun har skrevet for Michelle Obama, sier hun: Å inspirere folk og styrke dem.

- Å snakke til folks sinne og redsel er lett. Det er å snakke til folks håp og optimisme som er vanskelig.

Sarah Hurtwitz

Hans Olav Brenner i samtale med Sarah Hurwitz under Nordiske Mediedager i Bergen. Foto: Thor Brødreskift / Nordiske Mediedager.

Mye research

Noen praktiske tips deler Hurwitz med de som vil bli bedre taleskrivere:

- Også i taler gjelder ”show, don’t tell”. Du kan beskrive noe eller noen med en masse adjektiver. Men når du beskriver situasjoner eller personer med en konkret historie, skaper det sterkere bilder i folks hode.

Hurwitz gjør også mye research før hun skriver taler. Hun leste mange av brevene og e-postene Michelle og Barack Obama fikk fra folk, for å vite hva som engasjerer og opprører folk når det gjelder temaene talene skal omhandle. Skal talen være på et universitet, snakker hun med studenter ved det universitetet, for å finne ut hva de er opptatt av, hva som engasjerer eller opprører dem.

- Noe av det aller viktigste er likevel å snakke som et levende menneske, ikke formelt og oppstyltet som taler ofte blir. Å lese talen høyt er et grunnleggende tips som likevel er viktig – da får du luket ut det formelle i språket.

Les et lengre intervju med Sarah Hurwitz i neste utgave av Kommunikasjon.

+ Del