Banner

Guide til Arendalsuka for kommunikatører

Skal du til Arendalsuka? Vi har laget en oversikt over de mest relevante arrangementene for deg som jobber med kommunikasjon. Blant temaene er mediehåndtering, digitalisering, personvern, lobbyvirksomhet og forskningsformidling.

Kommunikasjonsforeningen inviterer torsdag kveld under Arendalsuka 2018 til arrangementet ”562 medieomtaler på én uke”. Der forteller gründer Gaute Ubostad om hvordan de skapte medieoppmerksomhet globalt rundt den undersjøiske restauranten Under på Lindesnes. Det blir også diskusjon om temaet Hvordan kan vi kommunisere i et globalt marked? hvor blant andre Frank Langva, spesialrådgiver fra Innovasjon Norge, deltar.

Både medlemmer og andre er velkomne til Teltscenen torsdag kl 20:00. Arrangementet er gratis.
 
Som kommunikatør på Arendalsuka er det også en rekke andre arrangementer du bør få med deg. Her har vi samlet de mest aktuelle for deg som jobber med kommunikasjon - inndelt etter tema:

DIGITALISERING

Tirsdag 8.30: Innovasjonsekspertene i offentlig sektor – slik lykkes de!
Lederne i Ruter og Skatteetaten forteller hvordan de kom i gang med innovasjon, brukerorientering, samskaping og digitalisering.
Arrangør: Deloitte

Tirsdag 9.30: Den digitale kommune - best for deg?
Kunstig intelligens, helseteknologi og sosiale roboter kan gjøre velferdstjenester mer effektive, men er basert på intensiv bruk av personopplysninger. Hvordan kan kommunene utnytte mulighetene og samtidig ivareta folks grunnleggende rettigheter?
Arrangør: Arendalsuka, KS og Datatilsynet

Tirsdag 12.30: Digital kompetanse i en digital tid – hvordan lykkes vi?
Har Norge kompetansen som trengs i næringslivet og som befolkning for å møte den digitale fremtiden? Med bl.a. Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister; Abraham Foss, CEO i Telia og Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdir. i TV 2.
Arrangører: Tekna, Nito, Abelia, IKT-Norge

Tirsdag 14.15: Kunstig intelligens – en nasjonal strategi
Hva skal til for å samle norske virksomheter om
en norsk strategi for AI? Med bl.a. Rune Bjerke, konsernsjef i DNB; Alexandra Bech Gjørv, adm. dir. i SINTEF; Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA.
Arrangører: NTNU, SINTEF, Telenor

Onsdag 12.30: Hvorfor må man dø tre ganger i offentlig sektor? 

Hvem skal sikre en digital helhet i staten? Debatt om kulturkollisjonen når tjenesteorientert og brukervennlig digitalisering møter silotankegang og nedarvede organisasjonskulturer.
Arrangør: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Onsdag 20.00: Digi-pub: alt kan digitaliseres. Eller?
NAV er midt i en omfattende digitalisering. De deler erfaringer og dilemmaer: Hvordan kan vi sikre at flest mulig henger med i det digitale skiftet? Hvordan bør vi organisere bruk, flyt og lagring av enorme datamengder? 
Arrangør: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Torsdag 10.30: Future Lounge: Smarte ting for smartere kommuner
Hvordan vil tingenes internett bidra til å realisere smarte næringsliv og kommuner? Telenor viser frem konkrete eksempler med sine partnere.
Arrangør: Telenor

Torsdag 15.00: Digitalisering av helsevesenet - Status quo og fremtidens utsikter
Norsk e-helsebarometer 2018: To av tre ønsker mer digital kommunikasjon med helsevesenet. Men mange er bekymret for personvern og sikkerhet. 
Arrangør: IKT-Norge, DIPS

PERSONVERN

Tirsdag 13:00 «Can i trust you?» sikkerhet, personvern og elleville vilkår i «smart»-produkter.
Manglende IKT-sikkerhet i digitale forbrukertjenester og produkter er en trussel for den enkelte og for samfunnssikkerheten. Trenger vi strengere regulering fra myndighetene?
Arrangører: Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, Datatilsynet

Tirsdag 17.00: Dine data i fremmede makters valgkamper? Hvordan skal personvernet beskyttes?
En dybdesamtale om personvern, datainnsamling og demokrati.
Med Anine Kierulf, UIO; Bjørn Erik Thon, Datatilsynet og Harald Stanghelle, Aftenposten.
Arrangør: Aftenposten

To menn med mikrofoner i samtale

LOBBYVIRKSOMHET OG POLITISK KOMMUNIKASJON

Tirsdag 10.00: På innsiden: Hva er nøkkelen til godt lobbyarbeid?
Hvordan når man gjennom med lobbyarbeid, og hvilke fallgruver bør man passe seg for?
Arrangør: Geelmyuden.Kiese

Tirsdag 13.00: Big data bar - hvem vinner valget?
Hvilke saker, partier og politikere trender et år før kommunevalget? Zynk presenterer stordataanalyse. Enin presenterer en semantisk analyse av hvilke saker som forbindes med de ulike partiene og politikerne.
Arrangører: Zynk AS, Enin AS

Onsdag 14.00: Lobbydebatt – må man være rik for å få gjennomslag?
Bård Vegar Solhjell og Ketil Raknes har skrevet "Jakta på makta - 12 råd for effektiv påvirkning". Her inviterer de til debatt og løser lobbynøtter fra publikum.
Arrangør: Agenda Rådgivning

Torsdag 8.00: De nye redaktørene? Politikere, innvandringsdebatt og facebook
Forskere fra POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo – presenterer ferske resultater fra en studie av politikere og innvandringsdebatt.
Arrangør: POLKOM

Torsdag 17.15: Gjenganger på Arendalsuka? Vi har forsket på deg!
Hvilke organisasjoner er på Arendalsuka og hva får de ut av det? Er det først og fremst en arena for lobbyisme og nettverksbygging? Er det organisasjonene med mest ressurser som får mest ut av Arendalsuka? Ferske resultater fra en undersøkelse av Arendalsuka 2017.
Arrangør: POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo

MILJØ- OG BÆREKRAFTSKOMMUNIKASJON

Tirsdag 10:00 Vi vil jo gjøre verden bedre, hvorfor hører ingen på oss?
Lansering av rapporten Effektive klimabudskap - Hva skal til for å folk til å utføre klimavennlige handlinger? Hva gjør det så vanskelig å nå ut til folk, og hvilke muligheter finnes for å bryte lydmuren?
Arrangør: Cicero Senter for Klimaforskning 

Onsdag 14.00: Næringslivet om bærekraft
Presentasjon av resultatene fra Bærekraftundersøkelsen 2018, der 26 bærekrafts- og kommunikasjonsdirektører i noen av Norges største selskaper er intervjuet om bærekraft.
Arrangør: Gambit H+K

Arendalsuka 2017 foto Mona Hauglid

OFFENTLIG DEBATT

Tirsdag 11.00: Kan man regulere cyberspace?
Regulering av internett er en stor debatt i Norge og mange andre land. Hvilke muligheter har myndighetene til å regulere internett, og hva vil kreves? Skal norske forbrukere kunne oppsøke alt de ønsker så lenge det er på Internett, eller bør det være begrensninger?
Arrangør: Kindred

Onsdag 14.45: Fake news
Det er relativt lite forskning på og debatt om hvorvidt falske nyheter er et problem i det norske samfunn. Her settes søkelys på bruk av falske nyheter i Norge.
Arrangør: Freds- og menneskerettighetssentrene
 
Onsdag 16.00: Firstcast på Arendalsuka
Hvem er de viktige stemmene i samfunnsdebatten, og hvorfor? Finner vi dem i politikken, i næringslivet eller et helt annet sted? Live podkastsending.
Arrangør: First House

Torsdag 13.00: Formidling koster. Hvorfor belønnes ikke forskere som bidrar til en opplyst samfunnsdebatt?
Alle synes forskningsformidling er viktig. Men de som gjør det får verken penger, publiseringspoeng eller høyere H-indeks. Hvem har ansvar for at vi når formidlingens mål om en opplyst samfunnsdebatt?Forskeren selv? Ledelsen ved universitetene? Eller har staten ansvaret for å endre systemet og belønne forskere som bidrar i samfunnsdebatten?
Arrangør: Universitetet i Oslo

KOMMUNIKASJON MED BARN OG UNGE

Onsdag 9.00: Tilkoblede barn – hvordan sørge for at barn er trygge digitale forbrukere?
Hvilket ansvar har næringslivet for å gjøre den digitale hverdagen trygg for barn, og hva bør myndighetene gjøre?
Arrangører: Forbrukertilsynet, Medietilsynet, Datatilsynet
 
Onsdag 10.00: Spør oss om barn og digitale medier. 
Utvikler, distribuerer eller produserer du innhold til digitale produkter for barn? Eller har du spørsmål om reglene for markedsføring, innsamling av data eller kringkasting mot barn? Du kan booke 10 minutter med Datatilsynet, Medietilsynet eller Forbrukertilsynet.
Arrangører: Forbrukertilsynet, Medietilsynet, Datatilsynet

Onsdag 14.30: Matematikklærer møter Helsesista - to forskjellige formidlingsstrategier
Hvordan fange ungdommens interesse, få deres oppmerksomhet i all "støyen" og få dem nysgjerrig på å lære?
Arrangør: Unio

Torsdag 10.00: Hvordan snakke til de unge og hva skal du si?
Hva er viktigst for de unge målgruppene, hvordan når du dem og hvordan bør budskapet låte? Samt presentasjon av juniorversjonen av Bærekraftsundersøkelsen 2018.
Arrangør: Gambit H+K

KREATIVITET OG MERKEVARE

Tirsdag 15.30: Kan man - og bør man - bygge merkevarer digitalt?
Hvilken rolle kommer logoer eller merkevarer til å spille når stadig mer innhold blir stemmeaktivert? Diskusjon om merkevarenes nye utfordringer og hvordan medier skal gjøre seg gjeldende i en ny digital verden.
Arrangør: Stiftelsen Tinius

Onsdag 10.00: På innsiden: kreativitet er kommunikasjonens hjerte
Om de gode historiene og de kreative konseptene.
Arrangør: Geelmuyden Kiese

Torsdag 9.00: Med merkevare som våpen: workshop om stedsprofilering
Hvordan kan merkevarebygging tas i bruk på din kommune og din by?
Arrangør: Gambit H+K

Torsdag 10.00: Nøkkelen til suksess på sosiale medier
Hvordan lykkes du i sosiale medier, og hva er de vanligste feilstegene? Samt tips til hvordan du kan bruke influensere.
Arrangør: Geelmuyden Kiese

FAKTA: ARENDALSUKA

  • Arendalsukas råd ledes av ordfører i Arendal kommune, Robert C. Nordli. Hovedprogramkomiteens leder er Øystein Djupedal.
  • Arrangeres hvert år i uke 33
  • Første gang arrangert i 2012