Medierelasjoner

Lobbyismens nye latin

En vanlig grunnregel i lobbyisme har vært «Att verka, men inte syns». Mediene har vært kalt tapernes arena. Nye studier viser at dette ser ut til å være i endring.

Overvåkning trumfer spredning

Å overvåke mediene er blitt viktigere enn å spre informasjon gjennom dem.

put your hands up in the air

Hemmer eller fremmer vi demokrati?

Hva skal vi egentlig med PR og strategisk kommunikasjon? Ny forskning evaluerer kommunikasjonsbransjens bidrag til demokratiet på ulike nivåer.

dialog krver forpliktelse

Dialog krever forpliktelse

Dialog er et sentralt, men ofte misforstått, honnørord. Dialog er ikke bare interaksjon, men en holdning. Forskere er nå opptatt av hvordan en slik holdning kan konkretiseres...

Illustrasjon iPhone web

Mediekutt gir endrede metoder

Det er ikke bare norske medier som gjør endringer for å møte dagens virkelighet. Også kommunikasjonsavdelingene må tenke nytt for å være relevante for mediene.

Aviser illufoto

Få gjennomslag i media: 10 tips

Å få gjennomslag i media kan være en vanskelig jobb for mange kommunikatører. Det krever god forståelse av medielandskapet, innsikt i hvordan journalistene jobber og i hva som...

Medierelasjoner Kom For Ill_4562 (Small)

Mediekontakt

Hva bør du tenke på når du vil selge inn en nyhetssak?

Etikkråd ser dagens lys

Mange kommunikatører opplever etiske dilemma i hverdagen. Nå kan de søke hjelp hos Kommunikasjonsforeningens Etikkråd.

Artikler fra fagbladet

 • Inngang snø foto Matthias Heyde
  Frøhvelv i hardt vær

  Frøhvelvet på Svalbard ble gjenstand for internasjonal mediestorm etter en feilaktig oversatt artikkel om lekkasje. Midt i stormen sto kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg. Her oppsummerer hun sine erfaringer med mediehåndteringen.

 • espen_1
  123 mediehenvendelser på én dag

  Som kommunikasjonssjef i Skiforbundet fikk tidligere sportsjournalist Espen Graff sin ilddåp foran både nye og tidligere kolleger i sakene om Martin, Therese og astma-medisinen.

 • illustrasjonsfoto_mediehåndtering
  Hvordan håndtere pressen, de ansatte og deg selv

  Gi journalistene noe utover velforberedte og finpussa budskap, råder informasjonssjef i SAS, Knut Morten «Joss» Johansen - pressetalspersonen de norske journalistene liker best.

 • istoock
  Fang journalistene i sosiale kanaler

  Hvordan fanger du journalistenes oppmerksomhet i sosiale medier?
  Ved å skape hendelser der som de kan rapportere om, mener Ida Aalen.

 • Illustrasjonsfoto
  Krisekommunikasjon og sosiale medier

  Sosiale medier gir nye utfordringer og nye muligheter for kommunikasjon i kriser. Kommunikatørene får dermed en viktigere rolle i krisearbeidet enn før.

 • nettsak1
  Kronisk utskjelt

  I løpet av Bjarte Reves første år som kommunikasjonsdirektør fikk Ahus over 1000
  negative medieoppslag. Vi har spurt tre hardt prøvede kommunikasjonssjefer om hvordan de håndterer den negative oppmerksomheten.

 • aviser_scanpix
  Mangt om medier

  Mange tenker fortsatt tradisjonelt når det kommer til medielansering. Treffer du med dine redaksjonelle fremstøt?

 • Møteplasser JOURNALISTER - tOSTRUPKJELLEREN
  Nye møteplasser for journalistene

  Tiden med kildepleie på Tostrupkjelleren er en tilbakelagt epoke. I tillegg til dyrking av egne eksklusive saker, er nyhetsbyråer, informasjonsbaser og sosiale medier blitt viktige møteplasser og kilder for journalistene.

 • håndbok i informasjonsberedskap
  Mediene som ressurs i kriser

  To leseverdige bøker om kriseinformasjon fremhever mediene som en positiv ressurs i krisesituasjoner, hvor åpenhet og gode forberedelser er grunnlaget for vellykket kommunikasjon.

 • finn_no
  Kurser bedrifter i annonsering

  Arkitekst AS er et tekstfirma som har eksistert siden 2003. I fire år har de hatt et samarbeid med Aftenposten om å kurse Aftenpostens annonsører i hvordan de skal skrive bedre stillingsannonser. En av grunderne bak Arkitekst, Heidi Bunæs Eklund, forteller at det ligger en stor utfordring i at mange stillingsannonser bruker de samme formuleringene.

 • facebook
  Grenseløst språk

  Språket i sosiale medier kan nok få flere enn en norsklærer til å ta frem rødblyanten. Randi Lillealtern vil likevel begrave påstander om at nye medier kan hemme språkutviklingen vår eller ødelegge språket vårt.

 • Illustrasjonsfoto - DN.no
  Journalistens sosiale skjebne

  Den digitale medieutviklingen har satt journalistikken på hard prøve. Den nye delekulturens sosiologi og økonomi stiller komplekse krav profesjonen må møte. Skal journalisten overleve, må journalisten fornye seg.

 • Opp av skyttergravene

  Selv om skyttergraver har hatt lite for seg etter første verdenskrig, er det stadig et beskrivende uttrykk for forholdet mellom journalister og informasjonsfolk. Mistilliten går begge veier.

 • Hans_Hjellemo
  Bransjens nyhetsmann

  – Det er medier og kommunikasjon som har vært livet mitt, og det dette jeg vil drive med. Bransjen er for spennende til å gi seg nå.

 • Illustrasjonsfoto - DN.no
  Ikke helt på nett?

  Hvor viktig er omtale i ulike medier for å nå målgruppen? Ledere og informasjonssjefer er ikke helt samstemte, særlig ikke om nettmediene.

 • Stor tro på egen påvirkningskraft

  Langt flere informasjonsansvarlige enn ledere mener de klarer å påvirke utfallet av kontakten med media. Lederes og informasjonsansvarliges møte med journalister, og resultatene av denne kontakten, var også tema i undersøkelsen Synovate har gjennomført for JKL og PricewaterhouseCoopers.

 • Illustrasjonsfoto - penger
  Ingen dommedag enda

  Finanskrise og fall i annonsemarkedet. Nye eierstrukturer og spådommer om en snarlig død. Uansett, PR- og kommunikasjonsbransjen står ikke i fare for å miste sine viktigste nyhetskanaler, skal vi tro redaktørene selv.

 • Audhild G. Rotevatn sammen med Frode Færøy
  Journalist søker jobb...

  Mange arbeidsledige journalister går nå nye veier og søker jobb i informasjonsbransjen. – Synet på informasjonsrådgivere er i ferd med å endre seg blant journalister, mener tidligere journalist Audhild Gregoriusdottern Rotevatn – som selv skiftet bransje.

 • tone_Sigurd_allern
  Tyngre arbeid mot pressede redaksjoner

  Økonomiske kutt i medie-Norge legger press på journalistene som er igjen, og gjør at mange kommunikatører opplever å måtte legge ned mer tid og arbeid i å få på saker.

 • Twitter_600x320-2
  Fra dagsorden til minuttsorden

  Pressen har vært vårt filter som reflekterte inntrykk fra forskjellige hendelser. Det filteret trues nå. Medier som må redigeres henger etter.