InternkommunikasjonPublisert 25. februar 2009, endret 4. mars 2009

Ute i felt

I fjor sommer jobbet kommunikatørene ved Ullevål sykehus som omsorgsarbeidere. – Dette skapte gjensidig respekt og forståelse mellom profesjonene, og fører på sikt til
bedre intern kommunikasjon, mener kommunikasjonsdirektør Jonette Øyen.

Tekst: Siv Ellen Omland

Ullevoll_interkom

Kommunikasjonsdirektør Jonette Øyen (t.v.) og administrativ leder Nina Gausdal Try fylte omsorgsrollen på den midlertidige avdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål i fjor sommer. Øyen mener dette på sikt styrker muligheten til å drive god intern kommunikasjon (Foto: Hans Jacob Moe, Oslo universitetssykehus, Ullevål).

En opphoping av eldre, utskrivningsklare pasienter før sommerferien førte til at sykehuset måtte tenke nytt. Ledelsen oppmuntret til frivillighet og dugnadsånd. Sykehuset åpnet en midlertidig avdeling, og bemannet den med kommunikatører, statistikere, direktører og andre som er vant til å sitte bak skrivebordet. Den nye temporære avdelingen fikk navnet Tempo. Syv av kommunikasjonsavdelingens 12 ansatte gikk inn i omsorgsrollen som pleiemedhjelpere under kyndig veiledning fra helsepersonell. - Vi fikk innsikt i tidspresset, omsorgsoppgavene og rutinene. Nå ser vi helsepersonellets behov bedre. De ulike profesjonene fikk mer gjensidig respekt og forståelse for hverandre. Å bli bedre kjent gjør det lettere å ta kontakt i forhold til andre saker, sier Øyen.

Ga innsikt
Den nederlandske professoren Cees van Riel hevder at ledelsen må skaffe seg medarbeidernes støtte for å implementere virksomhetens mål og strategier. Hvordan bidro arbeidet på Tempo til dette? - Det å faktisk jobbe - ikke bare å komme på besøk - gir en helt spesiell innsikt. Jeg tror at medarbeidere får større respekt for ledere og kommunikatører som tar seg tid til å sette seg skikkelig inn i virksomhetens kjerneområder. Respekt er en forutsetning for at medarbeiderne skal følge opp strategier og vedtak. Jeg tror dette ville vært nyttig for alle med administrative oppgaver, mener Øyen. Jonette Øyen forteller videre hvordan avdelingen hennes setter mål. Hvert halvår velger de i fellesskap tre hovedmål i tråd med sykehusets strategi. Hver enkelt medarbeider må sette tre egne mål som bidrar til å nå hovedmålene og styrke egen faglig utvikling. Med 9500 medarbeidere og stor og bred virksomhet mener Øyen at kommunikatørene må velge hvilke områder de skal prioritere å synliggjøre i perioder.

Artikkelen ble publisert i Kommunikasjon nr. 1/2009.

+ Del