InternkommunikasjonPublisert 24. oktober 2013

BILDE-Monica-Eriksen

Facebook ble det nye intranettet

På kjøpesenteret Oslo City var det nesten ingen som logget seg på intranettet lenger. Noe måtte gjøres, fant senterledelsen ut. De droppet intranettet og lanserte en Facebookgruppe i stedet.

Tekst: Mona Vaagan Foto: Oslo City

Det har fungert veldig bra, ifølge senterleder Monica Eriksen. Den største forbedringen er at de drøyt 1000 ansatte i butikker, spisesteder og administrasjon nå er blitt mer engasjerte og aktive. En annen fordel er at det nye «intranettet» er billig i drift.

– Det koster jo ikke noe å opprette en Facebook-gruppe, poengterer Eriksen.

Den interne Facebookgruppen ble opprettet i fjor og brukes til å formidle nyheter, slik som butikkutvidelser og kampanjer. Facebookgruppen er også blitt en kanal der medarbeiderne kan komme med både ris og ros.

Blir hørt

– Alt som er viktig kommer på Facebook, vi løser utfordringene på den måten. For eksempel hadde vi en papp-presse som ikke virket. I løpet av to dager fikk vi 86 forslag til hva vi kunne gjøre. Folk føler at de deltar og blir hørt, og det skaper engasjement, sier Eriksen.

Facebookgruppen har senket ansattes terskel for å bidra med idéer. Et kampanjeforslag fra en ansatt førte til 34 prosent økning i fjorårets julehandel.

Det er Monica Eriksen og to av hennes nærmeste medarbeidere som er ansvarlig for Facebook-nyhetsbrevene. De lages også i form av filminnslag. Flesteparten av disse lager senterlederen selv. Det tydeliggjør at budskapet kommer fra ledelsen, mener hun. At senterledelsen produserer filminnslagene, i stedet for å hyre inn et byrå, er helt bevisst. Eriksen tror det gjør innslagene mer personlige.

– Alle kan gjøre dette. Det er innholdet som er viktig, det handler om å vise ærlighet og oppriktighet. Og bruker du humor, blir det enda bedre!

Vant gull

Satsingen har ført til at Oslo City i år vant gull i kategorien sosiale medier i en internasjonal konkurranse for kjøpesentre. Det gamle intranettet er i praksis skrotet.

– Vi bruker det bare til rapportering av salgstall en gang i uka, sier Eriksen og legger til at den interne bruken av e-post også er sterkt redusert. Folk leste rett og slett ikke nyhetsbrevene som kom på e-post.

Artikkelen ble publisert i Kommunikasjon nr. 5/2013.

+ Del