InternkommunikasjonPublisert 15. april 2016, endret 8. desember 2016

Facebook@work

Bedre internkommunikasjon med Facebook@Work

DNB står midt i stormen, og Facebook@Work har vist seg å være et nyttig verktøy for internkommunikasjon både for ledelsen, kommunikasjonsavdelingen og i forretningsområdene.

Tekst: Malin Sundby Revaa / Foto: DNB

- Vi når våre ansatte og ledere, også utenfor arbeidsstedet og den normale arbeidstiden, og ledere kommer tettere på sine ansatte, sier Karoline Brubæk (avbildet), redaktør for internkommunikasjon i DNB, på et frokostmøte om internkommunikasjon og sosiale medier i regi av Kommunikasjonsforeningen Oslo og Akershus.

DNB var den første store organisasjonen i verden, etter Facebook, som fikk alle ansatte på Facebook@Work – i finanskonsernet kalt DNB@Work. Det tok 90 dager fra de først begynte å benytte det til alle fikk tilgang. Nå er 10 000 ansatte på alle nivåer av organisasjonen involvert. DNBs tall viser at 90 prosent av de ansatte bruker Facebook@Work ukentlig, mens 80 prosent bruker det daglig.

Bedriften eier innholdet

- Facebook@Work ligner på vanlig Facebook som vi alle kjenner til, men det er noen vesentlige forskjeller, påpeker Brubæk og eksemplifiserer ved å vise sine egne to profilbilder: På det private holder hun et vinglass og smiler bredt. På Facebook@Work er vinglasset byttet ut med et seriøst og profesjonelt bilde.

- Facebook@Work er adskilt fra din vanlige facebookprofil. Den har egen innlogging og egne applikasjoner. Alt foregår i en lukket sfære hvor man kan dele ting inn, men ikke ut.

- I motsetning til innholdet på vanlig Facebook, er det bedriften som eier alt innholdet på Facebook@Work, presiserer Brubæk.

Selv om mange er vant til Facebook privat, er det viktig å klargjøre at Facebook@Work krever en annen bruksmåte.

- På Facebook@Work deler man ikke ting på veggen sin, man deler det i grupper. Innholdet man deler skal ha kontekst, en mottaker, og ha noe med jobben å gjøre, sier Brubæk.

Facebook@Work har ikke erstattet intranettet, men har kommet som et tilskudd, og noen av intranettets funksjoner er flyttet over. Nyhetsstrømmen på intranettet hos DNB er fjernet til fordel for Facebook@Work. Det samme er lederblogg.

Toppforankring og engasjement

Kommunikasjonsavdelingen i DNB har fått med seg «superbrukere» i hele organisasjonen, har organisert kurs og fungert som help-desk. Opplæringsmateriell og –videoer er tilgjengelig på en gruppe på Facebook@Work hvor alle ansatte er med. Brubæk mener imidlertid at en av de viktigste suksessfaktorene er god forankring i toppledelsen.

- Vi er heldige. DNB har toppledere som signaliserer at de bruker det og mange er også veldig aktive. Det har vært avgjørende. Lederne opplever at de har en ny arena der de kan komme tett på medarbeiderne. De forsterker hverandres budskap. Det er lav terskel for å informere, og for å vise at man er informert.

I Facebook@Work har de ansatte mulighet til å være med i ulike interne grupper. De kan dele, og se hva andre har delt.

- Vi ser at nye nettverk skapes, og det deles og skapes engasjement og forretningsforståelse. Det å dele og å se det andre deler, har bidratt til å øke innovasjonstakten. Ansatte kommer med innspill på tvers av arbeidsområder. Det har vi hatt veldig god nytte av blant annet med utviklingen av Vipps, sier Brubæk.

Facebooks algoritmer legger opp til at innlegg som likes og deles prioriteres høyere, noe som kan være en utfordring fordi det ikke er gitt at alle får med seg alt for eksempel ledelsen ønsker å kommunisere. Bare til en viss grad kan bedriften overstyre dette. Det er derfor en fordel med informasjon om hensiktsmessige innstillinger og bruk, så de ansatte ikke drukner i informasjon, men får med seg det som er nødvendig og relevant.

+ Del