ProfilerPublisert 2. februar 2016, endret 8. desember 2016

Sarah Willand, direktør for organisasjon og kommunikasjon, TV 2, brukt i Kommunikasjon #6 2015

Tv 2s mange ansikter

- Det våre ansatte kommuniserer i sine nettverk har i mange tilfeller langt mer å si enn hva vi som selskap formidler i vår styrte kommunikasjon, sier Sarah Willand. TV 2s nye kommunikasjonsdirektør har også ansvar for HR.

Tekst: Jakob Berg / Foto: Alex Iversen

De to store ansvarsområdene organisasjon og kommunikasjon ble slått sammen i TV 2 da Sarah Willand (bildet) tok steget inn i mediehuset på slutten av fjoråret. Willand kjenner modellen godt – hun kom fra en tilsvarende stilling i Egmont - og ser ikke umiddelbart noen ulemper med å samle de to områdene i én stilling.

– Jeg synes det er mange fordeler ved det. Du får ikke god HR uten god kommunikasjon – og omvendt. Det nytter lite å jobbe for å bygge en merkevare som man ikke kjenner seg igjen i internt. Særlig gjelder det dagens samfunn der skillelinjene mellom intern og ekstern kommunikasjon etter hvert er visket ut med bruken av sosiale medier, sier Willand.

– Våre medarbeidere er en forlenget arm av TV 2 i sin kommunikasjon og bruk av sosiale medier. Og det de velger å kommunisere i sine nettverk har i mange tilfeller langt mer å si enn hva vi som selskap kommuniserer i vår styrte kommunikasjon.

Hun går så langt som å si at kommunikasjonsavdelingen i TV 2 er så stor som det til enhver tid er ansatte i bedriften, og mener andre kan ta lærdom av det å kombinere HR og kommunikasjon.

– Mottagerne av våre budskap oppfatter vår virksomhet under ett, uavhengig av om det er HR, kommunikasjonsavdelingen eller medarbeideren selv som er avsender. Medarbeiderne har gjennom sosiale medier en direkte stemme ut i samfunnet, og det stilles mye strengere krav til at den kommunikasjonen vi som selskap går ut med, er konsistent på tvers av kanaler, internt og eksternt. Et slikt komplekst område å skulle koordinere kommunikasjonen på håndteres best der HR og kommunikasjon går hånd i hånd.

Kjøreregler

Regler for de ansattes bruk av sosiale medier i TV 2 er innlemmet i deres etikkreglement, som i hovedsak bygger på en kombinasjon av pressens etiske regelverk, god markedsføringsskikk og god forretningsskikk.

– Vi oppfordrer de ansatte til å være bevisste og varsomme i sosiale medier fordi TV 2 forvalter en av landets sterkeste merkevarer. Vi oppfordrer dem til å delta i ulike sosiale medier, men som TV 2-ansatt har man ansvar for å ivareta både bedriftens og eget renommé. Vi oppfordrer derfor til å tenke gjennom om innlegg kan være i konflikt med øvrige plakater, lojalitetshensyn og regler man som redaksjonelt ansatt er bundet av. 

Mange mål for kommunikasjonen

Det snakkes ofte om en mediekrise i Norge, og også TV 2 står overfor 
nok av store utfordringer:

– Vi må sikre fortsatt konkurransedyktige rammebetingelser som allmennkringkaster. Vi må
 også vise at vi er et stort 
og innovativt mediekon
sern som kan konkurrere
 med globale aktører om de
 viktigste innholdsrettighetene. I tillegg må vi kunne tiltrekke oss de dyktigste medarbeiderne. Kommunikasjon er en viktig bidragsyter inn i alt dette, mener Sarah Willand.

Hun etterfølger kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy, som i fjor forlot TV 2 etter 23 år.

– Din forgjenger var profilert gjennom mange år. Hvordan kommer du til å gripe an offentligheten?

– Jeg er opptatt av at TV 2 skal oppleves som synlig, tilgjengelig og åpen i sin kommunikasjon med omverdenen. Så er vi mange her som er og skal være TV 2 sine ansikter utad. Men det skal være tydelig for offentligheten hvem som er kontaktpunkt for hva, og i siste instans er det klart at det er jeg som har det overordnede ansvaret for håndtering av kommunikasjonsarbeidet.  

Sarah Willand (38)

CV:

2015 – : TV 2, direktør organisasjon og kommunikasjon
2012 – 2015: Egmont Hjemmet Mortensen / Egmont Publishing, dir. HR og komm.
2009 – 2012: Geodata AS, HR-direktør
2006 – 2009: Geodata AS, HR-sjef
2005 – 2006: Geodata AS, lederassistent
2004 – 2005: Center for Corporate Diversity AS, konsulent

Utdanning:

1. og 2. avdeling juss, Universitetet i Bergen
Master i Business, Handelshøyskolen BI
Master of management-program i endringsledelse, Handelshøyskolen BI

Artikkelen ble publisert i Kommunikasjon nr. 6/2015.

+ Del