Kommunikasjon nr. 6/2016

Kommunikasjon-0616-LOW_Low_Part1

Kommunikasjon nr. 6/2016

Det blir stadig flere kommunikasjonsfolk. Blir språket bedre av det? Retorikerne Hege Berg Løkken og Marianne Hafstad mener tekster nedprioriteres.

Klar tale?