Kommunikasjon nr. 3/2016

Forside

Kommunikasjon nr. 3/2016

Det grønne skiftet har for alvor nådd kommunikasjonsavdelingene. Les hvorfor H&M, VisitDenmark og Infinitum løfter frem miljø og bærekraft.

Tar den grønne bølgen