Kommunikasjon nr 1/2016

Forside Kommunikasjon 1 2016

Kommunikasjon nr 1/2016

Sosiale medier har økt tempoet og omfanget av kommunikasjon under kriser.

Nye takter i krisekommunikasjon