AktueltPublisert 28. mars 2012

finn_no

Nye titler, nye krav

Digitale stillingstitler gjør sitt inntog i det norske stillingsmarkedet for kommunikatører. I kjølvannet følger nye kompetansekrav. I løpet av de neste fem årene ventes bransjen vår å se annerledes ut, og den tradisjonelle kommunikasjonsrådgiverstillingen forandrer seg allerede.

Tekst: CAROLINE SVENDSEN

– De nye stillingene som er i ferd med å dukke opp stiller krav til ny kompetanse, sier Hans Petter Fosseng, blogger på PRprat.no og webredaktør for Helsebiblioteket.no. Han har fulgt kommunikasjonsbransjen, og spesielt utviklingen i webkommunikasjon i mange år. Fosseng mener at det nå ser ut som nye jobber innen kommunikasjon krever et helhetsperspektiv som inkluderer alle digitale arenaer. Og han antyder at den kommunikasjonsutdanningen som tilbys i dag ikke er god nok til å løse de arbeidsoppgavene som kommunikasjonsbransjen nå står overfor.

– Den tradisjonelle kommunikasjonsutdanningen i seg selv holder ikke lenger, ikke når det er snakk om de jobbene som krever digital kompetanse, mener han.

Presserådgiver ut?

Fosseng sier at han ser tegn til at kommunikatører uten særlig webkunnskap er i ferd med å bli akterutseilt.

– Jeg tror at presserådgiver er en tittel som vil bli mindre viktig, sier Fosseng. Han begrunner dette med at mer og mer av den informasjonen vi trenger er bare et tastetrykk unna, og du må derfor prioritere kommunikasjon i de digitale kanalene som kundene og andre interessenter foretrekker.

– Selv er jeg litt usikker på akkurat hvilke titler vi vil se de neste årene, men jeg tror at vi i løpet av denne perioden vil se at websjefen vil bli sidestilt med kommunikasjonssjefen og at det vil bli minst like viktig å utarbeide en digital strategi som en kommunikasjonsstrategi.

– Om fem år tror jeg journalistbakgrunnen har blitt utkonkurrert på bekostning av teknisk og digital kompetanse, sier Fosseng.

Mer teknologi

Som eksempel nevner han at nyutdannede som skal jobbe innen kommunikasjon allerede nå bør kunne grunnleggende datakoding. – Har du én fot i medie- og kommunikasjonsfag og én fot i den digitale verdenen, vil du være en vinner på arbeidsmarkedet i årene framover. Samtidig er han klar på at selve kommunikasjonsfaget må bli mer mangfoldig. Dette krever en kombinasjonsutdanning som ikke eksisterer i dag, sier han. Mange av kommunikasjonsforeningens medlemmer vektlegger også digital kompetanse i et tre til fem års perspektiv. Tall fra medlemsundersøkelsen i 2012 viser at digital kunnskap og kompetanse anses som viktige ferdigheter for bransjen fremover. Hele 32 prosent av de 1000 som svarte på undersøkelsen mente at å håndtere den digitale utviklingen og sosiale medier vil bli viktig.

Dette er et bevis på at vi kan vente oss nye titler i bransjen, men for å kunne ta titlene i bruk er det også behov for en ny kompetanse eller etterutdanning. Fosseng påpeker at det i dag finnes gode kurs, frokostmøter, seminarer og blogger slik at det er mulig å holde seg oppdatert på feltet til en viss grad.

– Jeg etterlyser likevel en ordentlig utdanning på dette området, sier han.

Lagt ned

Derfor er det et tankekors at kurset digitale medier som ble tilbudt av Universitetet i Oslo (UiO), ikke lenger eksisterer etter å ha blitt kjørt i syv år. I følge kursets hjemmesider ville programmet digitale medier gjøre deg i stand til å analysere, planlegge og forme digitale medier på bred basis. Graden var et samarbeid mellom Institutt for informatikk, Institutt for medier og kommunikasjon og Senter for rettsinformatikk.

Grunnen til at programmet ikke lenger blir tilbudt ved UiO skal skyldes at det var vanskelig å få de involverte instituttene til å levere kursmateriale tilpasset dette studieprogrammet.

– UiO er ikke rigget for studieprogrammer som leveres av flere institutter, forklarer universitetslektor Gisle Hannemyr ved Institutt for informatikk som var kurskoordinator for digitale medier. Han syns selv at selve tilbudet og fagkombinasjonen til kurset var bra.

– Kompetansen som kreves for en kommunikasjonsrådgiver i dag trekker veksler på ulike fagområder, som for eksempel prosjekt- ledelse, personvernjuss og forståelse av internasjonale medier. Slikt sett var dette kurset ideelt, sier han.

Likevel gikk ikke organiseringen av kurset smertefritt.

– Noe av problemet var at vi forstrakk oss ressursmessig. Vi hadde ikke nok personale til å følge opp og da fikk ikke kurset den kvaliteten som vi ville ha, sier universitetslektoren.

Det eksisterer ikke per i dag noen planer om noe lignende studietilbud på UiO, ifølge Hannemyr.

Fremtiden er her

De nye titlene og kravene det fører med seg er her allerede, i hvert fall hvis vi skal tro rekrutteringsfirmaet Hammer & Hanborg. I Sverige er mange nye digitale titler nå i bruk, og vi kan vente oss at de kommer til Norge i løpet av de neste tre til fem årene.

– Tradisjonelt følger vi etter Sverige på dette området, sier daglig leder og rekrutteringsrådgiver Trine Larsen i Hammer & Hanborg i Oslo. I og med at de også har kontor i Sverige, er rekrutteringsfirmaet godt oppdatert på de digitale trendene i nabolandet.

Markedet i endring

Hun forteller at den tradisjonelle webrådgiverstillingen er i endring og at det har begynt å komme egne stillinger for organisasjonsbloggere.

– Vi ser at kundene våre i Norge nå begynner å tenke strategisk når det gjelder digital kommunikasjon, sier Larsen. Det som også er nytt er at det er mye mer fokus på analyse innenfor digitale stillinger.

– Når man skal rekruttere til digitale stillinger legges det i større grad vekt på at alle resultater må måles og dokumenteres, sier hun. Det snakkes nå om nye strategiske måleverktøy. Dette innebærer blant annet at kandidaten både skal kunne noe om utviklingsverktøy og kjenne til hvordan sosiale medier som

Facebook og Twitter kan brukes til organisasjonens beste. Larsen peker også på behovet for å inkludere digitale medier som en del av kommunikasjonsavdelingens kriseplaner.

En del av jobben til rekrutteringsbyrået er også å være en rådgiver og sparringspartner for de som skal ansette. Noen ganger har det blitt nødvendig å dele opp de digitale jobbene i flere ulike stillinger.

Ulike stillingskategorier

– Det er flere stillingskategorier innenfor digitale medier. I forbindelse med Kommunikatøren 2011 spurte vi et representativt utvalg av kommunikasjonsfolk om fremtidens roller og titler innenfor digitale medier. Det vi kan tolke fra svarene er at bransjen forventer flere spesialistroller, også på strategi-, og ledernivå, sier Larsen. Hun påpeker at en del av de kommunikasjonsstillingene som blir rekruttert til nå er rene analysestillinger, noe som stiller andre krav til kandidatene enn vi tradisjonelt har vært vant til.

– Det er kamp om de digitale kandidatene i kommunikasjonsavdelingene. Den kampen har startet og er allerede godt i gang fastslår Trine Larsen.

+ Del