Digital kommunikasjon Publisert 7. juni 2016, endret 8. desember 2016

Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal (i midten) og rådgiverne Mads Opsahl og Anne Grete Melkerud hadde noen hektiske dager da Sykehuset Østfold ble flyttet og samlokalisert på Kalnes. Foto: Vibeke Weibell Eliassen.

Høyteknologisk flytteprosess

Et virtuelt sykehus basert på bygningstegninger, resulterte i tre spill som ble tatt i bruk da Sykehuset Østfold skulle koordinere flyttingen av ansatte og pasienter.

Tekst: Anne-Cathrine Sandø / Foto: Vibeke Weibell Eliassen

Med et nytt kommunikasjonsverktøy var sykehuset først ute på verdensbasis og godt på vei mot posisjonen som fremtidens sykehus. 90 guidede turer og en digital versjon av akuttmottaket var noen av modulene som ble utviklet.

- Ny spillteknologi ble tatt i bruk både i opplæring og for å bli kjent med sykehuset. I spillene kan medarbeiderne utføre nye arbeidsrutiner, bevege seg rundt i sykehuset og få tildelt poeng etter hvor bra de gjennomfører spillet, sier Jarl Schjerverud, prosjektleder for spillutvikling.

Sykehuset har gjennomgått en digitaliseringsprosess og ansatte bruker daglig nettbrett og mobiltelefon til å utføre arbeidsoppgaver. Teknologien som ble tatt i bruk er en del av et offentlig utviklings- og forskningsprosjekt, noe som har medført at man nå ser på muligheten til å bruke tilsvarende teknologi for opptrening av enkelte pasientgrupper.

- Samtlige medarbeidere måtte gjennomføre spillene for å kunne jobbe her på Kalnes. Vi har også brukt ansatte til å fylle innholdet. På denne måten har vi fått muligheten til å forbedre versjonene og samtidig se nærmere på andre innsatsområder, sier Schjerverud.

Fra tradisjonelt til nytenkende

Kommunikasjonsforeningen i Østfold arrangerte nylig medlemsmøte ved Sykehuset Østfold Kalnes og fikk kortversjonen av «Hvordan flytte et helt sykehus?». Å flytte et helt sykehus kan være en risikosport, for kommunikasjonsavdelingen ble det en ekstremt hektisk periode.

- En ting er jo å kommunisere eksternt og internt om bygging og flytting, men å gjøre det samtidig med 100 prosent drift var spesielt utfordrende, sier Bjørn Hødal, kommunikasjonssjef i Sykehuset Østfold.

Prosessen med å følge den etablerte kommunikasjonsplanen med hvem som skulle informeres når, hvilke interessenter som ville kreve spesiell oppfølging, samtidig som man skulle opprettholde kontakt og samarbeid med presse kunne til tider være både lang og uoversiktlig.

- For en kommunikasjonsavdeling er dette nærmest en ekstremsituasjon, men av den gode sorten. Et nytt moderne sykehus er noe alle ønsker og det er stort ikke bare for de ansatte, men også for hele Østfoldsamfunnet. Å jobbe med kommunikasjon i et slikt prosjekt har vært en helt spesiell opplevelse og gitt mange verdifulle erfaringer, sier Hødal.

Skryt for åpenhet

Kommunikasjonsavdelingen har også bidratt til å endre åpenhetskulturen ved helseforetak i Norge. Sykehuset var det første i Norge som begynte å publisere meldinger om alvorlige uønskede hendelser. I 2015 hadde sykehuset over 400 000 pasientkontakter og samme året ble det meldt inn 149 alvorlige uønskede hendelser. I 2014 vant Just Ebbesen, administrerende direktør ved sykehuset i Østfold, Kommunikasjonsforeningens Åpenhetspris for det systematiske åpenhetsarbeidet.

- Full åpenhet gir innbyggerne mulighet til å ha en realistisk forventning til hva helsetjenesten kan løse. Ved å publisere de anonymiserte meldingene viser vi at sykehuset tar hendelsene på alvor, og at vi gjør hva vi kan for å unngå at det samme skjer igjen, sier kommunikasjonsrådgiver Anne-Grete Melkerud.

- Pressen i Østfold er også svært interessert i disse hendelsene og det går sjelden mange timer før de står på trykk i lokale medier, avslutter Melkerud.

Sykehuset Østfold Kalnes sto ferdig i 2015 og er Nord-Europas mest moderne sykehus.

+ Del

Relaterte bøker