Offentlig kommunikasjon

Stadig flere lobber - få tips til hvordan

Lobbyvirksomhet får stadig større utbredelse i Norge. Stortinget er den mest populære påvirkningsarenaen. Les hvordan norske organisasjoner og bedrifter jobber med å påvirke politikerne, og få lobbytips.

Nettverkillustrasjon

Stor tro på store data

Stordata vil endre kommunikasjonsyrket, mener sju av ti av europeiske kommunikatører. Men bare to av ti har faktisk jobbet med det selv.

put your hands up in the air

Hemmer eller fremmer vi demokrati?

Hva skal vi egentlig med PR og strategisk kommunikasjon? Ny forskning evaluerer kommunikasjonsbransjens bidrag til demokratiet på ulike nivåer.

pcbord

Bakpå med blogg

Blogging er oppskrytt, iallfall for offentlige organisasjoner.

dokumenter

Offentlig kommunikasjonspolitikk

Noe av det viktigste grunnlaget for offentlig informasjons- og kommunikasjonsarbeid er den statlige kommunikasjonspolitikken, som ble vedtatt 16. oktober 2009, og Kommunelovens...

Kom For Ill_4006 (Small)

Interessentkart i offentlig virksomhet

Interessentkart brukes også i offentlig sektor, bl.a. av departementer, direktorater, tilsyn og råd, fylkeskommuner og kommuner.r

perm_låst

Offentlighetsloven

Offentlighetsloven gjelder for alle offentlige virksomheter og utgjør fundamentet for et av de underliggende premissene for bl.a. demokrati og rettssikkerhet i dagens samfunn,...

Målform i offentlig virksomhet

Bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og skal være sidestilt skriftspråk i alle statlige, fylkeskommunale og kommunale organer.

Kjøp av varer og tjenester og offentlige anskaffelser

Anskaffelser er et lederansvar Virksomhetslederen har ansvaret for at anskaffelsene er basert på etikk, samfunnsnytte og likebehandling av leverandører. Det innebærer å se til...

Kommunikasjonsarbeid i departementene

”Vi står midt mellom to kulturer – embetsverket og politikken” Dette sitatet fra en kommunikasjonssjef illustrerer at det å jobbe med kommunikasjon i departementene kan...

Artikler fra fagbladet

 • Vandrehallen Stortinget lobbyister
  Stadig flere lobber - få tips til hvordan

  Lobbyvirksomhet får stadig større utbredelse i Norge. Stortinget er den mest populære påvirkningsarenaen. Les hvordan norske organisasjoner og bedrifter jobber med å påvirke politikerne, og få lobbytips.

 • Jim Macnamara.
  - Bedrifter glemmer å lytte

  Se for deg at du de neste dagene bare skal snakke, snakke, snakke. Ikke lytte. Hvordan tror du det vil bli mottatt av omgivelsene dine?

 • EivinnUeland2
  Første kommunene om sammenslåing

  Stokke, Andebu og Sandefjord kjører kommunereform på rekordtid og ble de første kommunene til å søke om sammenslåing.

 • blogg illu
  Bakpå med blogg

  Blogging er oppskrytt, iallfall for offentlige organisasjoner.

 • røykeslutt
  Eksterne krefter kaprer kroner

  Statlige virksomheter kjøper stadig mer PR-tjenester samtidig som antall
  kommunikasjonsmedarbeidere øker. Det har skapt debatt. Men hva ligger egentlig bak tallene?

 • GodtKjop
  Det gode kjøp

  Offentlige innkjøp av kommunikasjonstjenester blir best når topplederen i virksomheten tvinger alle lederne til å tenke på innkjøp som strategiske, planlagte valg.

 • Fra Vippetangen til Ekeberg

  Mens den nye operaen vokste til et praktbygg, gravde Statens Vegvesen tunnel like utenfor. Hvem bryr seg om en tunnel i skyggen av en marmorert opera?

 • Illustrasjon - web for alle
  Hvem er best i klassen her?

  – Kvalitetsvurderinger setter nettkommunikasjon på agendaen. Det er kjempeviktig, for offentlige nettsider skal brukes av alle, sier kommunikasjonssjef Lars Gillund i Kongsvinger kommune.

 • pimpourcity2
  Bling-bling til ungdommen

  Oslo kommune ville engasjere ungdommen for å sikre et renere bybilde og mindre søppel i gatene. Svaret ble kampanjen "Pimp our city". Funker utsagn som "show-off på kebabrester er turn off" på ungdommen?

 • Ny giv for den offentlige årsrapporten

  Farmandjuryen lanserer nye kriterier for hva som er en god offentlig årsrapport. Det vil gjøre årsrapporten til et mer effektivt strategisk virkemiddel for offentlige virksomheter.

 • hundelort_small
  Bundet av fagetatene

  Da Giardiaepidemien rammet Bergen, hadde kommunen planer om å sende ut en ekstrautgave av informasjonsavisen Bergenseren til alle byens innbyggere. Avisen ble stoppet på grunn av uenighet om den redaksjonelle linjen. Hva var det egentlig som skjedde?

 • Den glemte kommunikasjonskanalen

  I mediesamfunnets mangfoldige kommunikasjon mellom virksomheten og brukerne, er det lett å glemme at skjemaet ofte er den viktigste kanalen. De færreste virksomheter har noen gjennomtenkt strategi for hvordan kommunikasjonen skal foregå i «skjemasamtalene». Selv om det er der brukerkontakten etableres og det er avgjørende for begge parter å bli forstått.

 • kommune_small
  God informasjonstenkning hos rådmennene i kommunene

  Rådmennene i Norge stiller gode og riktige krav til informasjonsvirksomheten i kommunene. Profesjonaliteten på området varierer stort fra kommune til kommune og det viser seg av mange rådmenn ikke sørger for at kravene til informasjons-virksomheten blir formidlet gjennom gjeldende styringsdokumenter. Mange kommuner har ikke konkretisert hva kommunelovens paragraf 4 om aktiv informasjonsplikt skal innebære i den daglige driften. Fortsatt har bare en tredjedel av kommunene egen informasjonsmedarbeider.

 • Kjøper mer PR

  Kjøp av PR-tjenester i det offentlige øker. Det finnes ingen samlet oversikt over hvor mye som kjøpes.

 • Bok_offentligInformasjon
  Mest for kommunene

  Arne Simonsen har oppdaterte sin bok «Deltaker i samfunnet». Boken er fortsatt skreddersydd for dem som arbeider i en kommune og ønsker å nå ut til innbyggerne på en bedre måte.

 • Minside skal være på din side

  Like før jul kom Minside endelig på nett. Hvordan har det gått?

 • Offentlige ytringer kan straffe seg

  Mer enn før, mindre enn før, akkurat som før. Meningene om hvordan det står til med ytringsfriheten til offentlig ansatte er delte.

 • Påfyll for sultne studenter

  Hvordan PR og kommunikasjonsbransjen konkret jobber er et av de viktigste spørsmålene for studentene. Det ville PR-studentene ved Handelshøyskolen BI gjøre noe med under sin fagdag.

 • Spenstige mål i det offentlige

  Vår ambisjon er å skape verdens beste offentlige sektor, uttalte fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys tidligere i år. Til å løse oppgaven får hun med seg et nytt direktorat og en ny statlig kommunikasjonspolitikk.

 • Svensk_flagg_1815
  Svenske kommuner sliter på nett

  I Sverige granskes informasjonen på kommunenes hjemmesider av arbeidsgiverorganisasjonen Svenskt Näringsliv. Organisasjonen mener hjemmesidene er alt for dårlige til å informere innbyggerne om hvordan de kan velge innen skole, barnehage og eldreomsorg. Unntakene er Göteborg og Stockholms-forstaden Nacka.