Måling og evalueringPublisert 16. juni 2016, endret 8. desember 2016

Styreleder Nils Petter Strømmen.
Undersøkelse

Misnøye med effektmåling

Få virksomheter måler effekten av kommunikasjonsarbeidet jevnlig. Mangel på kompetanse og liten interesse fra ledelsen får skylden.

Tekst: Malin Sundby Revaa / Foto: Bård Gudim

Bare 29 prosent er fornøyd med måten effekten av kommunikasjonsarbeidet blir målt på i sin virksomhet. 20 prosent sier de er direkte misfornøyde, og 15 prosent måler aldri effekten av sitt arbeid. Det viser en undersøkelse Kommunikasjonsforeningen har gjort blant egne medlemmer.

– Dette betyr at norske virksomheter er for dårlige til å måle effekten av kommunikasjonsarbeid. Det er et problem av to grunner. For det første vet ikke kommunikasjonsavdelingene om ressursene brukes riktig. For det andre mangler de dokumentasjonen som skal sikre kommunikasjonsrådgiveren innflytelse på arbeidsplassen og i samfunnet, sier Nils Petter Strømmen(avbildet), styreleder i Kommunikasjonsforeningen.

Kun 28 prosent av respondentene måler regelmessig. Halvparten opplyser at de måler sporadisk i forbindelse med aktiviteter eller kampanjer. Mangel på tid og kompetanse, samt at ledelsen ikke vektlegger måling, er blant årsakene.

– Den gode nyheten er jo at tallene også viser at Kommunikasjonsforeningens medlemmer anerkjenner forbedringspotensialet og ønsker å prioritere effektmålinger, mener Strømmen.

Til høsten kommer Kommunikasjonsforeningen til å gjennomføre en større undersøkelse om måling i samarbeid med BI.

Hvor ofte måles effekt?

  • 49 % måler i forbindelse med aktiviteter
  • 28 % måler regelmessig med gitte tidsintervaller
  • 15 % måler aldri

Hva måles mest?

  • 64 % måler medieomtale
  • 57 % måler engasjement i sosiale medier
  • 27 % måler holdningsendringer
  • 23 % måler atferdsendringer

Hvor fornøyd er du med hvordan effekten måles?

  • 20 % er misfornøyde med måten effekten av arbeidet måles
  • 29 % er fornøyde med måten effekten av arbeidet måles

Over 1700 av Kommunikasjonsforeningens medlemmer svarte på undersøkelsen, som ble gjennomført som en del av lønnsundersøkelsen i årsskiftet 2015/2016.

Artikkelen ble publisert i Kommunikasjon nr. 3/2016.

+ Del

Relaterte bøker

Se flere bøker