Måling og evaluering

Etterlyser standarder og kunnskap

Norske kommunikatører trenger mer kunnskap om hvordan de måler effekten av eget arbeid. De bør også begynne å forholde seg til internasjonale standarder. Det mener Alexander Buhmann ved Handelshøyskolen BI som forsker på effektmåling.

Nettverkillustrasjon

Stor tro på store data

Stordata vil endre kommunikasjonsyrket, mener sju av ti av europeiske kommunikatører. Men bare to av ti har faktisk jobbet med det selv.

Mediesjefen

Mediesjefen

Sjefer posisjoneres stadig oftere i offentligheten. Systematikken er det verre med.

snakkebobble

Konstabel og mestermåler

Kommunikasjonsfolk tar en rekke ulike roller i arbeidet med sosiale medier, viser ny forskning. Er du konstabel, regelsnekrer eller mestermåler?

pil og bue

Lær å sette smarte mål

Vær realistisk og bevisst når du setter mål – ikke overdrevent ambisiøs, råder Svein Inge Leirgulen, global mediedirektør i DNV GL.

Jim Macnamara frokostmøte om måling og evaluering

– Utfallet (outcome) er viktigere enn hva du gjør

Ved å flytte fokuset fra hva vi gjør til hva vi oppnår med kommunikasjonsarbeidet, vil det også flytte perspektivet på kommunikasjon i organisasjonen fra noe som skaper...

Alexander-Buhmann

Usikre på måling

Halvparten av norske kommunikasjonsarbeidere utfører målinger for å sjekke effekt av eget arbeid. Men bare 35 prosent totalt mener de vet hvordan de skal måle.

Svein Inge Leirgulen - frokostmøtet Kom i gang med måling!

Mål med mening

Bruk effektmåling til å vise egen verdi for ledelsen.

Illustrasjonsfoto - digitale medier

Fremtiden er sosiale interaktive nettverk

Mens sosiale nettverk blir ansett som fremtiden i PR-faget, tror europeiske kommunikatører mindre på Wikis, podcast og virtuelle verdener enn de tradisjonelle kanalene. Kan...

Artikler fra fagbladet

 • Alexander-Buhmann
  Etterlyser standarder og kunnskap

  Norske kommunikatører trenger mer kunnskap om hvordan de måler effekten av eget arbeid. De bør også begynne å forholde seg til internasjonale standarder. Det mener Alexander Buhmann ved Handelshøyskolen BI som forsker på effektmåling.

 • Årsrapporten illustrasjonsfoto
  Få maksimalt ut av årsrapporten

  De fleste kan få mer ut av både arbeidet med og bruken av årsrapporten, mener Onar Aanestad, kommunikasjonsdirektør i Difi.

 • Jim Macnamara.
  - Bedrifter glemmer å lytte

  Se for deg at du de neste dagene bare skal snakke, snakke, snakke. Ikke lytte. Hvordan tror du det vil bli mottatt av omgivelsene dine?

 • Styreleder Nils Petter Strømmen.
  Misnøye med effektmåling

  Få virksomheter måler effekten av kommunikasjonsarbeidet jevnlig. Mangel på kompetanse og liten interesse fra ledelsen får skylden.

 • Russel Grossmann foto Fride
  Snuoperasjon ga effektiv kommunikasjon

  Bedre kommunikasjonsresultater – til tross for massiv nedbemanning og krympede budsjetter. Standardisering, effektmålinger og bedre ledelse måtte til.

 • Illustrasjon brukt til Guiden om brukertesting Kommunikasjon #6 2015
  Gjør brukertesten selv

  Du trenger ikke nødvendigvis analysebyrå eller testlab for å finne ut hvor brukervennlig nettsiden eller intranettet er. Her kan du lære å gjennomføre brukertesten på egenhånd.

 • Bilde brukt til temasak om effektmåling i Kommunikasjon nr 6 2015.
  - Må måle effekt bedre

  Vet du om folk får med seg det du forteller? Og gjør det noe med holdningene eller vanene deres? Kommunikasjonsfolk må bli flinkere til å måle effekten av sitt arbeid, lyder det samstemt fra flere kanter av bransjen.

 • Måling
  Vi måler og vi måler...

  Norske virksomheter bruker til sammen flerfoldige millioner årlig på å måle sitt omdømme, og hvert år får de nye omdømmemålinger å velge mellom. Kommunikasjon har sett nærmere på ni av målingene som nå tilbys i det norske markedet.

 • facebook
  Har retningslinjer, mangler mål

  Analyseverktøy for sosiale medier er både gratis og lett tilgjengelige. Likevel er det mange norske virksomheter som ikke benytter dem – og som heller ikke vet hva de vil i sosiale medier.

 • Angela-Sinickas2
  Måling som nyttårsforsett

  Måleguru Angela Sinickas mener kommunikasjonsfolk må fokusere mindre på budskap og kanaler – tenk heller på hva du vil at mottakeren skal gjøre. Hun en av hovedtalerne på Kommunikasjonsdagen 27.mars, og vil snakke om makten som ligger i måling for kommunikatører.

 • Pål_Kraft
  Målingenes begrensninger

  De fleste virksomheter bør gå mer spesifikt til verks enn å ta i bruk omdømmeundersøkelser i store befolkningsgrupper. Det mener Pål Kraft, direktør ved SIRUS og professor II ved Handelshøyskolen BI.

 • måling_uniform
  Måling på ville veier?

  Kravene til dokumentasjon stiger. Er tilfredshet med pressehåndtering hos journalister et nyttig måleparameter?

 • Nøkkelen til god evaluering

  Mange kommunikatører mener selv at evaluering er for tidkrevende. Det er ikke riktig, hevder Paul Noble.

 • Få tallene på bordet!

  - Vi som jobber med kommunikasjon må slutte og synse. Ved å få fram tall og fakta kan vi løfte kommunikasjon til å bli det strategiske virkemiddelet det skal være.

 • Stort fokus på PR-målinger

  – En fersk undersøkelse Norstat har gjennomført viser at 96 prosent av norske kommunikasjonstopper aktivt måler arbeidet de utfører. Men fremdeles er evaluering av presseklipp det viktigste måleparameteret for mange informasjonsavdelinger.

 • Offentlige etaters omdømme

  I en omdømmeundersøkelse trenger man ingen forkunnskaper for å svare. Det er respondentens inntrykk av bedriften eller etaten vi måler, ikke kjennskapen eller brukererfaringen.

 • endreholdninger_small
  Endre holdninger? ”Alvorlig talt”

  - Det er viktig å ha et realistisk perspektiv når det gjelder en eventuell effekt av en holdningskampanje. Når en likevel klarer å påvirke befolkningen over tid må det være grunn til å være fornøyd, sier førsteamanuensis Henrik Natvig ved Universitetet i Oslo.

 • Lille Norge

  I forbindelse med markeringen av unionsoppløsningen med Sverige er det gjort flere undersøkelser i våre naboland om hvordan de ser på oss nordmenn. Vi blir sett på som rike, og kanskje er det noe overraskende for en del at vi også oppfattes som selvgode. Slike målinger, som gjerne blir gjengitt i krigstyper i tabloidene, skal vi kanskje ta med en klype salt. Det er mulig vi har fått et litt bedre (verre?) selvbilde med årene, men jeg tror fortsatt mange av våre holdninger og væremåter preges av det samme som innen kommunikasjonsfaget; at vi ser utenlands og tror mangt er så mye bedre der ute.

 • lokal_small
  Holdningsløse nikkedukker eller fagfolk av hard ved?

  Kommunikasjonsforeningen har startet arbeidet med å revidere sine etiske retningslinjer. Godt er det, for bransjen trenger noen brøytestolper å navigere etter.

 • bok_evaluating_PR
  Etterlyser mer evaluering

  Uten systematisk evaluering av resultater, holder de fleste profesjonelle informatører fortsatt på med tilfeldig informasjonsspredning. Tom Watson og Paul Noble etterlyser derfor mer kunnskap om statistikk og vitenskapelig metode, uten at de gir oss det i denne boken.