Fakta og undersøkelserPublisert 9. februar 2017, endret 13. februar 2017

Skjermbilde av lønnskalkulator

Dette tjener vi

Årets lønnsstatistikk er klar. Du kan bruke vår lønnskalkulator til å finne gjennomsnittslønn for din stillingsgruppe.

Tekst: Malin Sundby Revaa / Foto: Illustrasjonsfoto

Kommunikasjonsforeningen gjennomfører årlig en undersøkelse om lønn. Denne skal kartlegge lønnsnivået i kommunikasjonsbransjen og skaper grunnlaget for lønnsstatistikken og lønnskalkulatoren som presenteres på vår nettside.

De fleste respondentene befinner seg i stillingsgruppene kommunikasjonsrådgiver, seniorrådgiver kommunikasjon eller kommunikasjonssjef. Til sammen utgjør disse tre gruppene 66 prosent av respondentene. Snittlønnen for kommunikasjonssjefer er 754 883 kroner, mens kommunikasjonsrådgiverne og seniorrådgiverne tjener i gjennomsnitt henholdsvis 570 302 og 638 245 kroner.

Høyt utdannede

Lønnsstatistikken viser også at utdanningsnivået blant våre medlemmer er høyt.

 • 77 % av respondentene har mer enn fire års universitets- eller høgskoleutdanning
 • 46 % har høgskole/universitets utdanning tilsvarende master eller høyere
 • 64 % har 1- 3 års kommunikasjonsfaglig utdannelse eller mer

Flest fagorganiserte

Det finnes ingen egen fagforening for dem som jobber med kommunikasjon. Likevel er mer enn halvparten av medlemmene i Kommunikasjonsforeningen organisert. Dette er de vanligste fagforeningene:

 • Samfunnsviterne
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Akademikerforbundet

Langt fra likelønn

Det er større lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i kommunikasjonsbransjen enn det er for kvinner og menn i hele arbeidsmarkedet under ett. Det til tross for at det er langt flere kvinner i kommunikasjonsjobber.

Undersøkelsen blir sendt ut til alle våre medlemmer i arbeid, og denne gangen har det kommet inn 1676 svar. Respondentene gjenspeiler foreningens medlemsmasse.

Her finner du oversikten over gjennomsnittslønn for de ulike stillingsgruppene og lønnskalkulatoren vår.

+ Del

Fakta og undersøkelser

 • Illustrasjonsfoto- dame leser avis
  Færre leser aviser

  Mediebrukundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå viser endringer i bruk av ulike medier. 68 prosent av befolkningen leste papiraviser en gjennomsnittsdag i 2008, mot 72 prosent i 2007. Dette føyer seg inn i en synkende trend fra tidligere år. Også litt færre så på TV. Andelen som bruker Internett en gjennomsnittsdag har økt, fra 66 prosent i 2007 til 71 prosent i 2008.

Beregn lønn

Respondenter

0

Gjennomsnittslønn

0

Kvinne Mann

Ledige stillinger