Fakta og undersøkelserPublisert 9. februar 2017, endret 13. februar 2017

Skjermbilde av lønnskalkulator

Dette tjener vi

Årets lønnsstatistikk er klar. Du kan bruke vår lønnskalkulator til å finne gjennomsnittslønn for din stillingsgruppe.

Tekst: Malin Sundby Revaa / Foto: Illustrasjonsfoto

Kommunikasjonsforeningen gjennomfører årlig en undersøkelse om lønn. Denne skal kartlegge lønnsnivået i kommunikasjonsbransjen og skaper grunnlaget for lønnsstatistikken og lønnskalkulatoren som presenteres på vår nettside.

De fleste respondentene befinner seg i stillingsgruppene kommunikasjonsrådgiver, seniorrådgiver kommunikasjon eller kommunikasjonssjef. Til sammen utgjør disse tre gruppene 66 prosent av respondentene. Snittlønnen for kommunikasjonssjefer er 754 883 kroner, mens kommunikasjonsrådgiverne og seniorrådgiverne tjener i gjennomsnitt henholdsvis 570 302 og 638 245 kroner.

Høyt utdannede

Lønnsstatistikken viser også at utdanningsnivået blant våre medlemmer er høyt.

 • 77 % av respondentene har mer enn fire års universitets- eller høgskoleutdanning
 • 46 % har høgskole/universitets utdanning tilsvarende master eller høyere
 • 64 % har 1- 3 års kommunikasjonsfaglig utdannelse eller mer

Flest fagorganiserte

Det finnes ingen egen fagforening for dem som jobber med kommunikasjon. Likevel er mer enn halvparten av medlemmene i Kommunikasjonsforeningen organisert. Dette er de vanligste fagforeningene:

 • Samfunnsviterne
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Akademikerforbundet

Langt fra likelønn

Det er større lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i kommunikasjonsbransjen enn det er for kvinner og menn i hele arbeidsmarkedet under ett. Det til tross for at det er langt flere kvinner i kommunikasjonsjobber.

Undersøkelsen blir sendt ut til alle våre medlemmer i arbeid, og denne gangen har det kommet inn 1676 svar. Respondentene gjenspeiler foreningens medlemsmasse.

Her finner du oversikten over gjennomsnittslønn for de ulike stillingsgruppene og lønnskalkulatoren vår.

+ Del

Fakta og undersøkelser

 • Hagen i Burson-Marsteller
  Skepsis til toppolitikere i PR-bransjen

  Det er av sine egne man skal ha det. Kommunikasjonsforeningens store medlemsundersøkelse avslører en bransje som er overveiende negative til at tidligere toppolitikere inntar PR-bransjen.

 • statestikk
  Lønnsstatistikk 2009

  Totalt 1660 kommunikatører har svart på Kommunikasjonsforeningens medlemsundersøkelse som kartlaglegger lønn i bransjen. Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2009.

 • kaimyhre.com_DSC9689
  Medlemsundersøkelsen 2009

  Kommunikasjonsforeningen har gjennomført en medlemsundersøkelse der medlemmene ble bedt om å angi hvor enig de var i påstanden på en skala fra 1-6, der 1 var helt uenig og 6 var helt enig.1623 personer har besvart disse påstandene .

 • tall_fakta4
  En bransje i vekst

  I overkant av 3000 personer er i dag medlem av Norsk kommunikasjonsforening og medlemstallet er stigende for 3. året på rad. Norske informasjonsrådgivere (NIR) har 24 medlemsbyråer som igjen representerer rundt 200 rådgivere i konsulentbransjen. Bransjen i sin helhet har siden tidlig på 90-tallet opplevd en sterk vekts, både i privat og offentlig sektor.

 • statestikk
  Lønnsstatistikk 2008

  Totalt 1387 kommunikatører har svart på undersøkelsen som ble gjennomført i desember 2008. Dette er den mest omfattende lønnsundersøkelsen foreningen har gjennomført.

 • kaimyhre.com_DSC5559
  Medlemsundersøkelsen 2007

  Hvert annet år gjennomfører foreningen en større kartlegging av medlemsmassen og bransjen. Hvor mange jobber i hvilke sektorer, utdanningsnivå og ansvarsområder er blant tingene som kartlegges. I tillegg til dissefaste delene av undersøkelsen blir landets kommunikatører spurt om enkelte dagsaktuelle emner. Dette er den største kartleggingen av norsk kommunikasjonsbransje som gjøres.

 • Illustrasjonsfoto - facebook
  Norske bedrifter og sosiale medier

  Kun 15 prosent av offentlige og private virksomheter har strategien klar for bruk av sosiale medier, viser ny norsk undersøkelse gjennomført av Den Norske Dataforening i samarbeid med Kommunikasjonsforeningen og Kampanje.com. Undersøkelsen viser samtidig at Norske virksomheter vil doble aktivitetsnivået i sosiale medier neste år.

 • rss_internett
  Undersøkelse om sosiale medier

  Kjennskapen og bruken av sosiale medier er høy. På tross av dette bruker svært få kommunikatører disse kanalene på vegne av sin arbeidsgiver. Dette kommer frem av en undersøkelse gjort av Kommunikasjonsforeningen, Research International og Sermo Consulting.

 • finans_pengerSH
  Undersøkelse: finansuro og kommunikasjon

  Kommunikasjonsforeningen og Norske informasjonsrådgivere (NIR) har gjennomførte en undersøkelse knyttet til krisen vi står overfor. Hvordan ser kommunikatørene for seg det kommende året?

 • kaimyhre.com_DSC9691
  Studentundersøkelsen 2007

  Studentundersøkelsen ble sendt ut i begynnelsen av oktober til 209 personer. 67 av disse besvarte undersøkelsen noe som gir en svarprosent på 32 %. Den lave svarprosenten og de små tall fra enkeltskoler skaper liten mening for oppdeling og segmentering utover kjønn.

Beregn lønn

Respondenter

0

Gjennomsnittslønn

0

Kvinne Mann

Ledige stillinger