Fakta og undersøkelserPublisert 9. februar 2017, endret 13. februar 2017

Skjermbilde av lønnskalkulator

Dette tjener vi

Årets lønnsstatistikk er klar. Du kan bruke vår lønnskalkulator til å finne gjennomsnittslønn for din stillingsgruppe.

Tekst: Malin Sundby Revaa / Foto: Illustrasjonsfoto

Kommunikasjonsforeningen gjennomfører årlig en undersøkelse om lønn. Denne skal kartlegge lønnsnivået i kommunikasjonsbransjen og skaper grunnlaget for lønnsstatistikken og lønnskalkulatoren som presenteres på vår nettside.

De fleste respondentene befinner seg i stillingsgruppene kommunikasjonsrådgiver, seniorrådgiver kommunikasjon eller kommunikasjonssjef. Til sammen utgjør disse tre gruppene 66 prosent av respondentene. Snittlønnen for kommunikasjonssjefer er 754 883 kroner, mens kommunikasjonsrådgiverne og seniorrådgiverne tjener i gjennomsnitt henholdsvis 570 302 og 638 245 kroner.

Høyt utdannede

Lønnsstatistikken viser også at utdanningsnivået blant våre medlemmer er høyt.

 • 77 % av respondentene har mer enn fire års universitets- eller høgskoleutdanning
 • 46 % har høgskole/universitets utdanning tilsvarende master eller høyere
 • 64 % har 1- 3 års kommunikasjonsfaglig utdannelse eller mer

Flest fagorganiserte

Det finnes ingen egen fagforening for dem som jobber med kommunikasjon. Likevel er mer enn halvparten av medlemmene i Kommunikasjonsforeningen organisert. Dette er de vanligste fagforeningene:

 • Samfunnsviterne
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Akademikerforbundet

Langt fra likelønn

Det er større lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i kommunikasjonsbransjen enn det er for kvinner og menn i hele arbeidsmarkedet under ett. Det til tross for at det er langt flere kvinner i kommunikasjonsjobber.

Undersøkelsen blir sendt ut til alle våre medlemmer i arbeid, og denne gangen har det kommet inn 1676 svar. Respondentene gjenspeiler foreningens medlemsmasse.

Her finner du oversikten over gjennomsnittslønn for de ulike stillingsgruppene og lønnskalkulatoren vår.

+ Del

Fakta og undersøkelser

 • Internkommunikasjon
  Praten knuser sosiale medier

  Arbeidslivet ligger et godt stykke etter privatlivet i bruken av sosiale medier, sier styreleder Astrid Mjærum til Aftenposten 26. august 2012. -  Det ser vi på kantinepratens betydning sammenlignet med de sosiale medienes plass i kommunikasjonene på arbeidsplassen.

 • Kom For Ill_3713 (Small)
  Digital kompetanse viktigst

  Fremtidens kommunikatører må beherske den tradisjonelle biten av faget som språk og retorikk, men kunnskap om digitale plattformer og digital produksjon blir det viktigste.

 • Illustrasjonsfoto- facebook
  Flere har nå en strategi

  For tredje året på rad presenterer Dataforeningen i samarbeid med Kommunikasjonsforeningen, en undersøkelse som kartlegger norske virksomheters bruk av sosiale medier. Mens bare 15 % i 2009 hadde en strategi for sosiale medier, svarer 60 % i årets undersøkelse at virksomheten har en tydelig strategi for bruk av sosiale medier.

 • På tilliten løs

  Mange journalister har fått svekket tillit til Kommunikasjonsbransjen i løpet av de siste årene, og flere kommunikatører mener kvaliteten på journalistikken i Norge er blitt dårligere i dag enn for to år siden.

 • kaimyhre
  Nettredaktørens arbeidshverdag

  Kun tre prosent er veldig fornøyd med nettstedet sitt. Dette kommer frem fra undersøkelsen som kartlegger nettredaktørers rolle og arbeidshverdag.

 • Forbrukerrådet-Omdømmemåling
  Forbrukerrådet på topp

  Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Barneombudet, Riksrevisjonen og Politiet topper listen i ny omdømmeundersøkelse, mens NAV, Jernbaneverket, Samferdselsdepartementet og UDI kommer svakest ut.

 • stjerner
  Finanskrisen har satt kommunikasjon på agendaen

  Av totalt 1995 kommunikatører fra 46 land svarer 72 prosent at kommunikasjon er blitt viktigere innenfor deres organisasjoner under den økonomiske nedgangen.

 • Illustrasjonsfoto - DN.no
  Økende bruk av nettaviser

  Stadig flere avislesere finner veien til Internett. Andelen som leser trykte aviser en gjennomsnittsdag, har sunket fra 78 prosent i 2001 til 65 prosent i 2009. Lesing av nyheter på nettavis har i samme periode økt fra 10 til 40 prosent. Det viser mediebruksundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.

 • krisekommunikasjon
  Kriser endret ikke atferd

  På tross av massiv informasjon fra myndigheter og medier, har bare to av ti nordmenn endret adferd på bakgrunn av informasjon om svineinfluensaen. Rundt 10 prosent har endret adferd når det gjelder finanskrisen og klimakrisen. Samtidig mener befolkningen at medienes og myndighetenes dekning av klimakrisen har vært veldig ubalansert.

 • Illustrasjonsfoto- avis
  Frykter svak presse

  I Kommunikasjonsforeningens store medlemsundersøkelse svarte åtte av ti kommunikasjonsfolk at kuttene i norske medier har svekket journalistikken. Leder i foreningen, Elin Klakken, mener det er dårlig nytt for landets PR- og kommunikasjonsmedarbeidere.

Beregn lønn

Respondenter

0

Gjennomsnittslønn

0

Kvinne Mann

Ledige stillinger