LønnsstatistikkPublisert 1. februar 2016

Skjermbilde av lønnskalkulator

Dette tjener vi

Årets lønnsstatistikk er klar, og i snitt tjener vi litt mer enn før. Du kan bruke vår lønnskalkulator til å finne gjennomsnittslønn for din stillingsgruppe.

Tekst: Malin Sundby Revaa

Kommunikasjonsforeningen gjennomfører årlig en undersøkelse om lønn. Denne skal kartlegge lønnsnivået i kommunikasjonsbransjen og skaper grunnlaget for lønnsstatistikken og lønnskalkulatoren som presenteres på vår nettside.

Undersøkelsen blir sendt ut til alle våre medlemmer i arbeid, og denne gangen har det kommet inn 1715 svar, en svarprosent på 44 %. Blant respondentene er det en liten overvekt av kvinner (66,5 prosent), og fordelingen er jevn mellom offentlige og private virksomheter. Dette bildet gjenspeiler foreningens medlemsbase godt.

De fleste respondentene befinner seg i stillingsgruppene kommunikasjonsrådgiver, seniorrådgiver kommunikasjon eller kommunikasjonssjef. Til sammen utgjør disse tre gruppene 60 prosent av respondentene. Snittlønnen for kommunikasjonssjefer er 776 450 kroner, mens kommunikasjonsrådgiverne og seniorrådgiverne tjener i gjennomsnitt henholdsvis 564 159 og 636 010 kroner.

Her finner du oversikten over gjennomsnittslønn for de ulike stillingsgruppene og lønnskalkulatoren vår.

 

+ Del