Fakta og undersøkelserPublisert 6. juni 2013, endret 11. juni 2013

Den norske kommunikatøren

Hvem er det og hva er arbeidsoppgavene?

Et portrett av utøverne av kommunikasjonssyrket i Norge. Hentet fra forskningsrapporten: "Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv?"

Den-norske-kommunikatoren

 

Hvem jobber med kommunikasjon i Norge?

Et flertall av norske kommunikasjonsrådgivere er kvinner, og om lag halvparten arbeider i offentlig sektor. Flertallet er mellom 38-50 år og jobber i Oslo.

Kvinner-dominerer-yrket

1-Unge-i-bransjen


 

fylke_staten


Utdanning og bakgrunn

Norske kommunikasjonsarbeidere er en høyt utdannet yrkesgruppe. De rekrutteres fra mange ulike utdanningsveier. Flertallet har riktignok kommunikasjonsfaglig bakgrunn, men mange kommer også fra journalistyrket, er utdannet som økonomer, ingeniører, samfunnsvitere eller har utdanning innenfor ulike humaniora fag. Kommunikasjonsrådgivning er med andre ord et åpent yrke.

Pr-og-kommfaglig-utdannelse
Variert-utdanningsbakgrunn3
Andel blant norske kommunikatører som oppgir å ha utdanning utover kommunikasjonsfaglig skolering.


Arbeidsoppgaver

I sine stillinger har de ansvar for et bredt sett av arbeidsoppgaver. Dette innebærer blant annet:

  • ansvar for å bringe nødvendig informasjon ut til borgerne
  • organisere informasjonen innad til virksomhetenes egne ansatte
  • hjelpe til med få nyheter om virksomheten plassert i offentlige media
  • gi råd om hvordan virksomhetenes ledere skal kommunisere med omverdenen
  • svare på henvendelser fra journalister
  • bidra til å svare på og parere kritikk fra medier eller interessenter ute i samfunnet. 

 

De-vanligste-oppgavene

+ Del